VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

La violència i els maltractaments que pateixen les dones en l'àmbit familiar, laboral i social són, tant per la seva dimensió com per les seves conseqüències, un dels problemes més greus que té aquesta societat. Segons un informe del Consell d'Europa, la violència del marit, company o pare és la primera causa al món de mort i invalidesa permanent entre les dones de 16 a 44 anys, per sobre del càncer, els accidents de trànsit o les guerres.

La violència de gènere és un problema d'abast mundial vinculat als desequilibris en les relacions de poder entre sexes en l'àmbit social, econòmic, religiós i polític, i que és fruit d'un sistema cultural de dominació masculina (patriarcal) que  persisteix malgrat els esforços de les legislacions a favor de la igualtat i de les demandes dels moviments feministes.

Hi ha formes diferents de violència de gènere com per exemple: l'incest, els matrimonis forçats, l'assetjament, la violació, la mutilació sexual femenina, el tràfic de dones i d'esclavitud sexual, l'infanticidi femení etc. La violència més freqüent envers les dones té lloc dins de l'àmbit familiar, habitualment per part del marit o company. Entenem per violència domèstica les conductes agressives i reiterades que s'exerceixen sobre un dels membres d'un grup familiar (habitualment sobre les dones) i que causen o poden causar dany físic i/o psicològic. S'hi inclouen les produïdes amb posterioritat a la ruptura d'una relació familiar o de convivència.
La violència de gènere és un delicte, un atemptat contra el dret a la vida, a la seguretat, a la llibertat, a la dignitat i a la integritat física i psíquica de la víctima i tot això suposa un greu obstacle per al desenvolupament d'una societat democràtica.

Enllaços d'interès

Algunes consideracions a tenir en compte:

  • La violència contra les dones té el seu origen en el repartiment desigual de poder entre homes i dones
  • Passa a tot arreu, en qualsevol edat i nivell social
  • No és un comportament natural; és una conducta apresa
  • Els maltractaments no són fruit de l'amor, sinó d'un sentiment de possessió
  • La violència contra les dones és una violació  dels drets humans i en cap cas és justificable.

 

 

 

 

PujarINFORMA'T

LÍNIA D'ATENCIÓ TELEFÒNICA DURANT LES 24 HORES


servei atenció telefonica dones situació de violència

Servei d'atenció telefònica durant les 24 hores per a les dones en situació de violència. A través del telèfon gratuït, un equip de  professionals especialitzats en diferents àmbits atenen totes les trucades de manera confidencial i personalitzada i faciliten informació, ajuda, orientació i atenció immediata d'emergències. També es facilita que les persones que truquin al servei puguin expressar-se en català, castellà, francès, anglès, àrab o rus.

SERVEIS SOCIALS PRIMERA ACOLLIDA

Atenció personalitzada i confidencial. Gestiona, informa, assessora i ofereix recursos a dones en situació de  violència i als seus familiars.

EBASP 1-Centre Frederic Mompou 

SERVEIS SOCIALS DE PRIMERA ACOLLIDA

EBASP 1-Centre Frederic Mompou 

Plaça Joan XXIII, 8. Telèfon: 93. 636. 41. 44
Per informació telefònica i presencial: 9-13:30h (de dilluns a divendres) / 15 a 19h (dimarts i dijous)                                      
 

Horaris de primera acollida:
Matins: dilluns i dijous, a les 9h (per torn d'arribada)

Tardes: dimarts,a les 15 h(per torn d'arribada)

EPASP 2- Can Bou

Av. Ciutat de Màlaga, 18-20. Telèfon: 93.6367113

Per informació telefònica: 9-13:30h (de dilluns a divendres)   

Horaris de primera acollida:
Matins: dilluns i dijous, a les 9h (per torn d'arribada)

Tardes: dimarts, a les 15h (per torn d'arribada

 

POLICIA LOCAL. OFICINA D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA

Pl. Esperanto, 4
Telèfon: 936360320

Telèfon d'emergència:092

 

COMISSARIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Molinot, 1-3 (Can Bou)

Telèfon: 088  /112/   936 858 800

AMBULATORIS (C.A.P. Centre d'Atenció Primària)

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA EL CASTELL
C/ Guillem Marconi, s/n
Telèfon: 93.636.66.60

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA CAN BOU
Avda. Màlaga, 18-20
Telèfon: 93.665.56.59

SERVEIS D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA I JURÍDICA

Espai Montserrat Roig - CIRD Castelldefels

 

DELEGACIÓ DE GAVÀ DEL COL·LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA

Petició de servei d'advocacia i justícia gratuïta

C/ Concòrdia s/n
08850 Gavà

Tel. 93.635.24.44

JUTJAT EXCLUSIU DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA (Jutjat nº1)

C/ Bernat Metge, 27 

08850 Gavà

Tel. 93 55452 65

PujarCIRCUIT D'ACTUACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EN L'ENTORN FAMILIAR

Descripció
Document signat i aprovat per l'Ajuntament i un conjunt d'administracions, serveis públics i entitats ciutadanes, que recull els eixos, les actuacions i els recursos existents per a actuar coordinadament contra la violència de gènere i poder prestar, des dels diferents serveis i professionals que hi intervenen, una atenció social, sanitària, jurídica, policial, més acurada a les víctimes de la violència de gènere.
També es pretén informar i formar a la ciutadania.

Contingut
Alguns dels continguts que recull el document:

  • Què són els maltractaments (infantils, de gènere –dones- i de persones d'edat avançada), quins són els diferents tipus de maltractaments (físics, psíquics, econòmics, sexuals, etc..) i el cicle de la violència.
  • Els programes d'actuació (preventius, de detecció i d'atenció), els principis generals d'actuació i la legislació vigent.
  • Quines actuacions s'han d'emprendre davant els maltractaments. Circuit de coordinació.
  • Descripció dels recursos i serveis que intervenen en els àmbits policial, jurídic, judicial, social, de la salut, l'educació, les polítiques d'igualtat i benestar social i la comunicació.

Com informar-se'n:

Espai Montserrat Roig - CIRD Castelldefels

 

 

més informació

Revisat: 10/02/2017

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50