Millorar el barri de Vista Alegre

Castelldefels és una ciutat que, com molts altres municipis, va patir durant les dècades dels cinquanta i seixanta un desenvolupament urbanístic sense gaire planificació que va ser una pesada herència per als Ajuntaments democràtics. A Castelldefels, a més, es va donar un urbanisme diluït amb la creació de diferents urbanitzacions disseminades pel nostre territori.

Aquesta particularitat va provocar que, fins fa ben poc, la nostra ciutat hagi patit un dèficit d'infraestructures sobre el qual hem hagut d'anar actuant i destinant recursos tècnics i econòmics tots aquests anys. Aquest esforç sostingut ha permès que avui en dia aquest dèficit estigui pràcticament subsanat i puguem dedicar els nostres esforços a altres necessitats, que si bé no eren urgents sí que són importants.

És el cas del barri de Vista Alegre, un barri de Castelldefels que es va configurar urbanísticament a partir dels anys cinquanta amb una població procedent principalment d'altres zones d'Espanya. El seu desenvolupament es va fer sense planificació, amb habitatges d'autoconstrucció aixecats en parcel·les de petites dimensions. Això va donar lloc a un teixit urbà molt compacte, amb carrers estrets i amb molta pendent per tal d'adaptar-se a la topografia del terreny.

D'aquesta manera, Vista Alegre presenta en l'actualitat una important mancança d'espais lliures i d'equipaments comunitaris, així com deficiències en la urbanització dels carrers i la dotació de serveis urbanístics. Tot això fa necessari un seguit d'actuacions per tal de dotar-lo de les condicions de qualitat suficients per a garantir els nivells mínims de qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes.

Així mateix, les condicions actuals dels edificis, amb un estat progressiu de deteriorament i amb problemes d'accessibilitat als habitatges, afecten a la qualitat de vida i la mobilitat de la població que ha anat envellint. Aquesta realitat social fa també que cada vegada hi hagin més persones que necessiten tant serveis d'assistència personal com espais per a la realització d'activitats d'esbarjo i lleure al seu entorn proper.

D'altra banda, en aquests últims anys, s'ha registrat al barri un augment de població, com a conseqüència de l'arribada de persones provinents principalment de països extracomunitaris. Aquesta nova realitat demogràfica fa imprescindible la realització de programes d'integració que garanteixin el manteniment de la cohesió social que sempre ha caracteritzat Vista Alegre, un barri amb personalitat pròpia i activitat associativa molt arrelada dins de la ciutat de Castelldefels.

Totes aquestes realitats que he anat desgranant són també arguments apropiats per considerar que Vista Alegre requereix una rehabilitació integral que contempli aspectes urbanístiques, d'accessibilitat, d'igualtat i cohesió social, de dinamització econòmica i de sostenibilitat ambiental. Precisament, són aspectes que preveu la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles de la Generalitat.

Per tant, i tal i com es descriu més profundament en aquesta sol·licitud, es pot considerar que el barri de Vista Alegre requereix una atenció especial i pot optar a la subvenció d'aquest Fons de millora de barris, per tal que es puguin dur a terme el conjunt d'actuacions definides al projecte adreçades a millorar el benestar de les persones que hi viuen.

Confio que aquesta proposta sigui valorada positivament, per tal que puguem continuar treballant conjuntament per afavorir la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, especialment d'aquelles persones que requereixen més atenció.

Cordialment,
Joan Sau
Alcalde Castelldefels
14 d'abril de 2010


Revisat: 10/05/2010

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50