Formació ocupacional

35. MANTENIMENT I REHABILITACIÓ D´HABITATGES

Dates 07/01/2019 - 29/12/2019  Preinscripció del: 05/12/2018 al: 06/01/2019  Durada 900 hores  Codi 2019/35 

Tipus Cursos per a persones en situació d'atur


                                                                                                                   


CASA D'OFICIS        

Les Cases d'Oficis són programes orientats a la inserció laboral de joves menors de 25 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context de treball real. Durant els dotze mesos de durada del projecte de Casa d'Oficis, els joves participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en serveis d'interès col·lectiu. Els sis primers mesos, son de formació i un cop superada aquesta fase, els següents sis mesos son de contractació (Ajuntament de Castelldefels els contracta en la modalitat de “Contracte per a la formació i aprenentatge”).

 1. Objectiu del curs:

  Aprendre els oficis de la construcció. Estaran capacitats per a realitzar petites reparacions d'avaries als edificis i en les seves instal·lacions, realitzant treballs senzills d'obra de paleta, electricitat, lampisteria, calefacció, fusteria, pintura, empaperat i jardineria. Adquiriran experiència en l'ofici de la mà de professionals del sector, d'una manera teòrico-pràctica treballant en obres i serveis públics.

Adreçat a:
 

 • Joves entre 16 i 24 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 25 anys a la fase de contractació laboral a Juliol 2019).
 • Aturats, inscrit a l'Oficina de treball com a demandants d'ocupació (DONO).
 • Nivell formatiu de PFI, graduat en ESO o similar (es valorarà nivell competencial a la entrevista) i/o Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent.
 • Preferentment residents al barri de Vista Alegre (o vinculació directa).
 • Habilitats comunicatives en català i castellà.

 

 1. Durada:   900 hores formatives+ 6mesos de contractació

 

 1. Lloc de realització:

LA GUAITA, Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.

Carretera de la Sentiu, número 1.

08860 - Castelldefels

Telèfon: 93 635 25 75.

 

 1. Dates previstes:

Primera fase formativa

Inici:         dilluns, 07 de gener 2019

Final:         dissabte , 29 de juny 2019

 

       Segona fase de contractació

Inici:       diumenge, 30 de juny 2019

Final:       diumenge,  29 de desembre 2019

 

Data màxima de preinscripció:    06 de gener 2019

 

 1. Horari i dies de la semana:

De 08:30 a 15:00 h. / De dilluns a divendres
 

 1. Temari:
   

MÒDUL 2 : CASA D'OFICIS DE MANTENIMENT I  REHABILITACIÓ D'HABITATGES 

 

 Mantenidor/a reparador/a d'edificis

 • Mòdul de  manteniment d'obra de paleta
 • Eines , materials i tècniques
 • Tècniques constructives i de reparació i manteniment

 

 • Mòdul de manteniment elèctric 
 • Eines , materials i tècniques
 • Formació en instal·lacions de baixa tensió

 

 • Mòdul de manteniment de lampisteria
 • Eines, materials i tècniques.
 • Instal·lacions bàsiques domèstiques i reparacions.

 

 • Mòdul de Pintura
 • Eines , materials i tècniques.
 • Diferents tècniques en pintura d'interiors i d'exteriors
 • Tractament de patologies en diferents superfícies (fusteria, metalls,...)  

 

 • Mòdul de Sensibilització Ambiental i Gestió de residus
 • Educació ambiental.
 • Gestió de recollida selectiva i reciclatge
 • Creació de punts de recollida de residus
   
 • Mòdul de manteniment de jardineria
 • Eines , materials i tècniques .
 • Introducció a les tècniques de jardineria per al manteniment (podes, adobs, fitosanitaris,...)

 

 • Mòdul de seguretat laboral en la construcció
 • Prevenció de Riscos Laborals en els diferents àmbits de treball
 • PRL paleteria
 • PRL lampisteria
 • PRL electricitat

 

Formació pràctica i sortides formatives

Formació transversal

 • Igualtat d'oportunitats
 • Tècniques i habilitats per a la recerca de feina
 • Català
 • Tic's
 • Introducció de les noves tecnologies digitals vinculades a l'ofici.

 

**Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es realitzaran les tasques pròpies de l'ocupació fent obres i serveis  de titularitat pública.

 

** “Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social : projecte Treball als barris "


  

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50