Hemeroteca

       
Dilluns, 29 de maig de 2017

Castelldefels. Ple Municipal 25 05 2017

La sessió plenària es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0 FM com a part de les mesures de transparència del govern municipal

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels va acollir el pasat 25 de maig, la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple va abordar 12 punts més:

 • Donar compte de l'informe de la Intervenció i la Tresoreria municipals sobre l'execució del Pressupost i dels moviments i la situació de la tresoreria corresponent al primer trimestre de 2017
 • Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la llei 15/2010, per la que s'estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament
 • Aprovació de la rectificació de l'inventari municipal de béns amb efectes del 31/12/2016
 • Aprovació de canvi de finançament d'inversions Pressupost 2017
 • Aprovació de l'adhesió a la xarxa de municipis LGTBI
 • Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana de la finca situada a l'avinguda Bellamar, 60-62, per a la instal·lació d'un ascensor
 • Sol·licitud de l'extensió del sistema de tarifació social del carnet rosa metropolità, a la franja d'edat compresa entre els 60 i els 64 anys, corresponent a la liquidació de l'any 2016, segons el conveni entre l'Ajuntament de Castelldefels i l'Entitat Metropolitana del Transport (ara Àrea Metropolitana de Barcelona)
 • Aprovació de la cessió de l'ús de l'edifici del nou institut de Castelldefels a favor de la Generalitat de Catalunya –Departament d'Ensenyament, a l'àmbit de Ca n'Aimerich
 • Aprovació del catàleg de protecció de la vegetació urbana de Castelldefels i comissió de catalogació
 • Aprovació del nomenament de la nova comissió municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament de Castelldefels
 • Aprovació minuta de conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Castelldefels per al disseny i implantació de les zones pilot de baixes emissions al municipi
 • Aprovació de l'encàrrec de gestió a l'empresa municipal Societat d'Aparcaments de Castelldefels SA del projecte d'anàlisi de l'estat de conservació del parc edificat de la zona Centre i Poble-Vell del municipi de Castelldefels

A continuació, control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern:

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

• Decret de l'Alcaldessa de data 28/04/2017, en què s'aprova les àrees del municipi sotmeses a estacionament regulat i amb horari limitat (Zones Verda i Blava).

- Mocions dels Grups Municipals:

• Moció que presenten els grups municipals de Movem-E, PSC-CP, ERC-AM, CSPOT i CiU per garantir el manteniment del servei de mamografies a Castelldefels

• Moció que presenta el grup municipal del PP sobre l'accés universal a l'educació infantil

• Moció que presenta el grup municipal del PP sobre la situació laboral dels treballadors en relació a la lipoatròfia en edificismunicipals de l'Ajuntament deCastelldefels

• Moció que presenta el grup municipal de C's per a la devolució de les plusvàlues per la venda d'immobles per sota del cost de compra

• Moció que presenta el grup municipal de C's per instal·lar circuits esportius a l'aire lliure

Com és habitual, el Ple va concloure amb els Assumptes d'Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0 FM com a part de les mesures de transparència adoptades per l'equip de govern municipal.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50