Registre de sol.licituds de participació en la selecció de Plans d'Ocupació 2019  (tràmit i servei)

El tràmit consisteix en la facilitació de la informació necessària i el registre de documents, s'obre un nou termini de presentació de sol.licituds per a la participació en la selecció del Pla d'Ocupació de la Diputació de Barcelona.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones desocupades de Castelldefels que compleixin amb els requisits de la convocatòria.

Quan es pot sol·licitar

Durant el període de presentació d'instàncies que es determini en la convocatòria.

Fins el 9 de novembre de 2018

Termini de resolució i sentit del silenci

Durant tot l'any 2019. Silenci negatiu.

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

El registre de la documentació annexa i del formulari de sol·licitud s'haurà de presentar presencialment.

1. Informació de la convocatòria a través del web municipal i dels taulells d'anunci de La Guaita.

2. Informació a les persones interessades a la Guaita.

3. Registre a l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

4. Continuïtat del procés de selección amb les persones admeses.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

La documentació annexa és la determina la convocatòria, habitualment és:

  • Fotocopia del DNI.
  • Currículum vitae.
  • Titulació que acrediti formació (per a titulacions emeses fora del territori espanyol s'ha de presentar la corresponent homologació).
  • Acreditació d'estar inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) i d'estar a l'atur 1 any  abans de la data límit de presentació de sol·licituds.
  • Fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat a setembre 2018.
  • Declaració jurada dels ingressos i despeses per unitat familiar i de la situació de discapacitat i dependència del familiar/s (segons model normalitzat).

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50