AVÍS

TRÀMIT SUSPÈS TEMPORALMENT, atesa la Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’Estat d’Alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificada pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius.

Subvencions destinades a projectes d'entitats socials  (tràmit)

Aquest tràmit permet sol.licitar subvencions destinades a projectes que tinguin per objectiu els següents àmbits d'actuació:

  • Suport a les necessitats bàsiques, manutenció, accés a l'habitatge i acompanyament social a persones/famílies en situació de risc social.
  • Inclusió social i laboral de col.lectius vulnerables.
  • Intervenció socioeducativa per a adolescents i infants en risc d'exclusió.
  • Atenció integral a les famílies (socioeducativa i terapèutica).
  • Atenció a persones amb dependència i discapacitat.
  • Foment de la participació social i millora de la qualitat de vida de les persones grans.

Un cop finalitzada l'activitat subvencionada s'haurà de justificar utilitzant l'imprès de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Persones físiques, juridiques, entitats, associacions o fundacions, han d'estar legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial. Si es tracta d'associacions de caràcter local, hauran d'estar inscrites, a més, en el Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

Quan es pot sol·licitar

Fins el 19 de juliol

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida.

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases

3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

 

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50