Número Extraordinari - Recull de poesies dels objectius del Mil·leni
 Castelldefels - Octubre 2009
Jornades de Pau i Solidaritat 2009

 • Edita:

 • Grup de Poesia ALGA

 • Coordina

 • Consell Municipal de Pau i Solidaritat

 • Col·labora

 • Regidoria d'Educació, de Pau i Solidaritat

 • Fotografies:

 • Associació Amics d'Anzaldo, Enric Velo, Ramon Josa, Solidaritat Castelldefels-Kasando i Solidaritat Sense Mons

 • Fotografia de portada:

 • Ramon Josa

 • Composició i impressió:

 • DeBarris, sccl
  C/Perla 31
  08012 Barcelona
  debarris@debarris.com

  Presentació 1
  Introducció 2

  Sumari

  Poemes de les XX Jornades de Pau i Solidaritat del 2009

     Luna, de Pablo Neruda  5
     Un racó de la ment, de Joan Margarit  7
     Que no siempre el cielo es amarillo en Marte,
        de Goya Gutiérrez
   9
     Si sabés llegir, de Moisès Stankowich  13
     Retrospección, de Gerardo Guaza  15
     Maternidad peligrosa, de Humberto Garza  17
     Humildes versos para que descanse mi madre,
        de Pablo Neruda
   19
     Cercada por la vida, de Agustín Goytisolo  21
     Pèrdua, de Maria Mercè Marçal  23
     Llora conmigo hermano, de Agustín Goytisolo  25
     El gran envelat gira, de Francesc Xavier del Hoyo  27
     Y dicen que Yahvé, de Ignacio Gamen  29
     Quiero ser madre ahora, de Inmaculada Salinas  31
     Mastegava sense pressa, de Xavier Carreras  33
     Les set amants (VII), de Goya Gutiérrez  35

  Fotografies

  Les fotografies s'han realitzat des de la sensible i compromesa mirada de les entitats solidaries de Castelldefels.


  Imatges i texts del recital de poemes