Jornades de Pau i Solidaritat

L'educació com a eina de desenvolupament

XVII Jornades de Pau i Solidaritat

Centrades en el 2on objectiu del mil·leni de NN.UU.:
Aconseguir l'educació primària universal

Castelldefels
del 20 al 28 d’octubre de 2006

El dissabte 21 d'octubre de 2006 el Grup de Poesia Alga va oferir a la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado el recital de poesia "Alfabets". Diferents membres del grup van llegir texts seleccionats sobre la infància i l'escola.

També van col·laborar alumnes de l'institut Mediterrània de Castelldefels que van dramatitzar un text de Miguel Delibes.

El recital es va realitzar a la mateixa sala on eren exposades les fotografies de Kim Manresa, exposició titulada "Escoles d'altres móns".