Dones al món: una mirada solidaria

XVIII Jornades de Pau i Solidaritat

Centrades en el 3er objectiu del mil·leni de NN.UU.:
Promoure la plena igualtat entre home i dona

Castelldefels
del 19 al 27 d’octubre de 2007

El dissabte 20 d'octubre de 2007 el Grup de Poesia Alga va oferir a la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado el recital de poesia "Tres voltes rebel..." amb la col·laboració del Quartet musical “Assai”. Diferents membres del grup van llegir texts seleccionats sobre la dona. Van participar, com a poetes convidades, Teresa Costa-Gramunt i Teresa Shaw.