ALGA Revista de Literatura

Edita: Grupo de Poesía Alga. Apartado de Correos 235. 08860 Castelldefels. ISSN: 1698-563X.

Presentació del nº51

El 14 de febrer de 2004 es va presentar a la Biblioteca "Fernández Jurado" de Castelldefels el número 51 de la revista Alga. L'acte va comptar amb la presència del regidor de cultura, Sr. Murillo, i nombrós públic. Els autors presents a l'acte van llegir alguns dels seus texts i, acte seguit, es va obrir un interessant col·loqui sobre la situació actual de la poesia al nostre país.


Presentació de la revista a càrrec de Xavier Carreras


Instants de la lectura per part dels autors presents a l'acte

Felipe L. Aranguren

Xavier Carreras

Ignacio Gamen

Gerardo Guaza

Manuela Martorell

Moisés Stankowich

Jordi Navarro

Goya Gutiérrez

Diferents instants del col·loqui