ALGA Revista de Literatura

Edita: Grupo de Poesía Alga. Apartado de Correos 235. 08860 Castelldefels. ISSN: 1698-563X.

Presentació del nº52

El 16 d'octubre de 2004 es va presentar al Casal de Cultura de Castelldefels el número 52 de la revista Alga. Els autors presents a l'acte van llegir alguns dels seus texts.


Membres del Grup Alga i col·laboradors durant la presentació del
número 52 de la revista.