ALGA Revista de Literatura

Edita: Grupo de Poesía Alga. Apartado de Correos 235. 08860 Castelldefels. ISSN: 1698-563X.

Presentació del nº53

El grup ALGA va presentar el número 53 de ALGA, Revista de literatura el 23 d'abril de 2005, Diada de Sant Jordi, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels. L'acte va comptar amb la presència de l'Alcalde de Catelldefels, Sr. Antonio Padialla i del Regidor de Cultura i Joventut, Sr. Miguel Ángel Murillo.

Els membres del grup van dedicar aquesta trobada a la memòria del company Josep Montaner i li van dedicar diversos poemes.

Els autors presents a l'acte, Xavier Carreras, Ignacio Gamen, Manuela Martorell, Joan Rosés, Gerardo Guaza, Goya Gutiérrez i Enric Velo van llegir alguns dels seus texts.

Sumari de la Revista