ALGA Revista de Literatura

Edita: Grupo de Poesía Alga. Apartado de Correos 235. 08860 Castelldefels. ISSN: 1698-563X.

Presentació del nº53

El grup ALGA va presentar el número 53 de ALGA, Revista de literatura el 4 de maig de 2005 a l'Aula d'Escriptors de l'Ateneu Barcelonès. L'acte, organitzat per l'ACEC, va comptar amb nombrós públic.

Els autors presents a l'acte, Xavier Carreras, Ignacio Gamen, Manuela Martorell, Joan Rosés, Ma Cinta Montagut, Gustavo Vega, Carlos Vitale, Marga Iglesias, Goya Gutiérrez i Enric Velo van llegir alguns dels seus texts.

Sumari de la Revista