ALGA Revista de Literatura

Edita: Grupo de Poesía Alga. Apartado de Correos 235. 08860 Castelldefels. ISSN: 1698-563X.

Presentació del nº54

El grup ALGA va presentar el número 54 de ALGA, Revista de literatura el 19 de novembre de 2005 a la Casa de Cultura de Castelldefels.

Els autors presents a l'acte, Goya Gutiérrez, Ignacio Gamen, Manuela Martorell, José Luis García Herrera, Gerardo Guaza, Xavier Carreras, Tònia Passola, Jorge Stoysich i Enric Velo van llegir alguns dels seus texts. També es van llegir els poemes de Florentino Huerga, Moisès Stankowich, Elizabet Azcona i Anna Ventura. Gustavo Vega, autor de l'article del Taller de Literatura "Poéticas de Creación Visual, hoy", va dirigir unes paraules al públic sobre el seu treball.

L'acte va comptar amb la presència de Jaume Tous, autor d'algunes de les fotografies que il·lustren la revista, sota el títol "la memòria de les pedres" i de Jorge Stoysich, autor de l'obra pictòrica reproduïda a la portada "rostro de silencio".

Al començament de l'acte es va retre homenatge a Florentino Huerga, poeta desaparegut durant el 2005.

Sumari de la Revista