ALGA Revista de Literatura

Edita: Grupo de Poesía Alga. Apartado de Correos 235. 08860 Castelldefels. ISSN: 1698-563X.

Presentació del nº56

El grup ALGA va presentar el número 56 de ALGA, Revista de literatura el 18 de novembre de 2006 a la Biblioteca Fernández Jurado de Castelldefels.

L'acte es va iniciar amb la lectura en polonès d'alguns poemes de Wislawa Szymborska. Els autors presents a l'acte, Ignacio Gamen, Goya Gutiérrez, Xavier Carreras, Gerardo Guaza, Carmen Borja, Jahel Virallonga i Rosa Lentini van llegir alguns dels seus texts. Rosa Lentini va dir unes paraules sobre el seu pare, Javier Lentini, un dels poetes homenatjats a les pàgines centrals de la revista, com Quima Jaume i José Mª Valverde, dels que també es van llegir poemes.

Sumari de la Revista