ALGA Revista de Literatura

Edita: Grupo de Poesía Alga. Apartado de Correos 235. 08860 Castelldefels. ISSN: 1698-563X.

Presentació del nº57

El grup ALGA va presentar el número 57 de ALGA, Revista de literatura el 28 d'abril de 2007 a la Biblioteca Fernández Jurado de Castelldefels.

Els autors presents a l'acte, Ignacio Gamen, Goya Gutiérrez, Javier del Hoyo, Xavier Carreras, Gerardo Guaza, Pere Ramon i Moisès Stankovich van llegir alguns dels seus texts. També es va llegir un poema de José Jiménez Lozano, poeta al que estan dedicades les pàgines centrals de la revista, en un article escrit per Caridad Oriol Serres. Les fotografies d'aquest número han estat a càrrec de Carme Esteva, Justina Vallès i el grup Rodamóns de Castelldefels.

Sumari de la Revista