ALGA Revista de Literatura

Edita: Grupo de Poesía Alga. Apartado de Correos 235. 08860 Castelldefels. ISSN: 1698-563X.

Presentació del nº57

El grup ALGA va presentar el número 57 de ALGA, Revista de literatura el 17 de maig de 2007 a l'aula d'escriptors de l'Ateneu Barcelonès. L'acte va estar organitzat per l'ACEC.

foto: Carme Esteve

Els autors presents a l'acte, Àngels Cardona, Xavier Carreras , Teresa Costa-Gramunt , Manelic Ferret , Ignacio Gamen , Goya Gutiérrez , Eduardo Moga , Jorge Ortega , Pere Ramon-Aguiló i Antonio Tello van llegir alguns dels seus texts. Les pàgines centrals de la revista han estat dedicades al poeta José Jiménez Lozano, en un article escrit per Caridad Oriol Serres. Les fotografies d'aquest número han estat a càrrec de Carme Esteva, Justina Vallès i el grup Rodamóns de Castelldefels.

foto: Carme Esteve

Sumari de la Revista