ALGA Revista de Literatura

Edita: Grupo de Poesía Alga. Apartado de Correos 235. 08860 Castelldefels. ISSN: 1698-563X.

Presentació del nº59

El grup ALGA va presentar el número 59 de ALGA, Revista de literatura el 19 d'abril de 2008 a la Biblioteca Fernández Jurado de Castelldefels.

Els autors presents a l'acte Felipe Sérvulo, Goya Gutiérrez, Xavier Carreras, Gerardo Guaza i Pere Ramon Aguiló van llegir alguns dels seus texts. Es van llegir també poemes de Susana Rafart i d'Elsa López. Ignacio Gamen va llegir alguns poemes de Baudelaire, poeta al que estan dedicades les pàgines centrals.

Sumari de la Revista