ALGA Revista de Literatura

Edita: Grupo de Poesía Alga. Apartado de Correos 235. 08860 Castelldefels. ISSN: 1698-563X.

Presentació del nº64 i del nº65
El grup de poesia ALGA va presentar els números 64 i 65 de ALGA, Revista de literatura l'1 de juny de 2011 a l'aula d'escriptors de l'Ateneu Barcelonès.

L'acte, organitzat per l'ACEC, va comptar amb la participació d’alguns dels protagonistes d’aquests darrers volums, com Pere-Ramon Aguiló, Carmen Borja, Antonio García Lorente, José Florencio Martínez, Ma Cinta Montagut, Maïs, Tònia Passola, Carmen Plaza, Elvio René, Oriol Sàbat, Jorge Stoysich, Enric Velo i Goya Gutiérrez, directora de la revista que va coordinar l’acte.

En el marc de l’antologia “Poesía del espacio interior”, les pàgines centrals del número 64 estan dedicades a Carmen Borja, Alejandro Duque Amusco, Goya Gutiérrez i Teresa Shaw, mentre que les del número 65 fan referència a Anna Becciú, M. Cinta Montagut, Concha García i Jordi Royo. A més, els dos volums d’Alga inclouen textos poètics i narratius del grup i d’altres poetes convidats, comentaris sobre llibres de poesia i narrativa, així com fotografies de diferents autors. A l’acte de presentació es van llegir alguns d’aquests textos.

Sumari del nº64 de la Revista

Sumari del nº65 de la Revista

Fotografies de l'acte de presentació