ALGA Revista de Literatura

Edita: Grupo de Poesía Alga. Apartado de Correos 235. 08860 Castelldefels. ISSN: 1698-563X.

Presentació del nº66
El grup de poesia ALGA va presentar el número 66 de ALGA, Revista de literatura el 22 de març de 2012 a l'aula d'escriptors de l'Ateneu Barcelonès.

A l'acte, organitzat per l'ACEC i coordinat per Goya Gutiérrez, directora de la revista, van participar llegint textos propis o d'altres poetes: Maria de Luis, Ignacio Gamen, Júlia Bel, Jorge Stoysich, Martín Shwiff, Eduardo Margaretto, Rosa Lentini, Marga Clark, Neus Aguado, Goya Gutiérrez i Luis Izquierdo.

En el marc de l’antologia “Poesía del espacio interior”, les pàgines centrals del número 66 estan dedicades a Neus Aguado, Marga Clark, Rodolfo Häsler i Rosa Lentini. A més, inclou textos poètics i narratius del grup i d’altres poetes convidats, comentaris sobre llibres de poesia i narrativa, així com fotografies de José Javier González González i Enric Velo. L'espai de col·laboració especial està dedicat a Charles Wright.

Sumari del nº66 de la Revista

Fotografies de l'acte de presentació