(esta información solo está disponible en catalán)

Liquidació i Compte General

Es posa a disposició de la ciutadania la següent documentació corresponent al Pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels:

 

 

2017  Ajuntament de Castelldefels

   

       La liquidació del pressupost i la informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària,  

         sostenibilitat financera i nivell d'endeutament, estan en elaboració, i estaran disponibles a partir de finals de març de 2018.

 

 

 

2016   Ajuntament de Castelldefels

    

 

               (Inclou informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i nivell d'endeutament)

 

           Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament 2016  

 

                     Compte General 2016 

 

 

2015    Ajuntament de Castelldefels

 

            Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament 2015           

 

                     Compte General 2015

 

 

Informes econòmico-financers

 

             Informe econòmic financer referit a 31 de desembre de 2014 i a l'estat d'execució del pressupost a 31 de maig de 2015 de l'Ajuntament de Castelldefels.

 

             Informe econòmic financer referit a 31 de desembre de 2010 i a l'estat d'execució del pressupost a 31 de maig de 2011 de l'Ajuntament de Castelldefels.

 

 

Anys anteriors

 

       

2014

  

 

            Ajuntament de Castelldefels

            Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament 2014

                       Compte General 2014

 

            PME ( Patronat Municipal d'Esports )

            Liquidació del Pressupost del PME 2014

                       Compte General 2014 PME

        

            PMCI ( Patronat Municipal de Comunicció i Imatge )

           Liquidació del Pressupost del PMCI 2014

                       Compte General 2014 PMCI       

 

           Societats mercantil de capital social íntegrament municipal              

               CASTELLDEFELS PROJECCIONS SA

               JARFELS SA

               SAC SA

 

Altres anys

 

 

Altra documentació:

 

Criteris per la quantificació dels "Saldos de dubtós Cobrament" en les Liquidacions dels Pressupostos.

 


Revisado: 13/02/2018

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50