(esta información solo está disponible en catalán)

TERMINIS DE PAGAMENT DELS TRIBUTS MUNICIPALS I SUSPENSIÓ

 

 

 

EL PROCEDIMENT COBRADOR

TERMINIS DE PAGAMENT

RECURSOS I RECLAMACIONS I SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT

 

 

Si teniu pendent de pagament qualsevol deute, heu de tenir present el següent:

 

1.- Pel que fa als terminis de pagament en voluntària:

 

  1. Tributs de cobrament anual i periòdic: Cal estar al Calendari Fiscal aprovat per l'Ajuntament.

     

  2. Liquidacions individuals o autoliquidacions:

 

  • Les notificades o presentades entre els dies 1 i 15 de cada mes poden ser pagades sense cap recàrrec fins el dia 20 del mes posterior.

  • Les notificades o presentades entre els dies 16 i últim de cada mes poden ser pagades sense cap recàrrec fins el dia 5 del segon mes posterior.

 

2.- Pel que fa als recursos i reclamacions:

 

1.- Presentació i resposta per part de l'Ajuntament: Si heu formulat qualsevol recurs o reclamació en contra d'alguna liquidació tributària que us hagi practicat l'Ajuntament, no dubteu en que serà tramitada i en rebreu la resposta corresponent.

 

2.- Suspensió del procediment: Heu de tenir molt present que la presentació de reclamacions o interposició de recursos no suspèn per sí sola el procediment cobrador, llevat que hàgiu pagat el deute a que es refereixin o aportat garantia en forma d'aval sol·licitant l'esmentada suspensió.

 

 

 

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

GESTIÓ DE TRIBUTS

Pl. Església, núm. 1 -08860 Castelldefels

Tel: 93.635.25.30/Fax: 93.515.70.51

e-mail: Gestio.tributaria@castelldefels.org

 


Revisado: 02/06/2015

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50