Imatge ampliada
A l'estiu la cultura nos'atura - Circ Pistolet