Imatge ampliada
PETITS CINEFILS. Cinema per a infants Supercuc (55 min)