Imatge ampliada
Taller "Pintura sensorial: artistes dels sentits, primavera bullint!", a cÓrrec de Lola Conde