Imatge ampliada
L'acceleració dels adults i el ritme que necessiten els infants