Imatge ampliada
Imatge adjunta al document "* PROTOCOL I CIRCUŌT D'ACTUACI” CONTRA LA VIOL»NCIA DE G»NERE DE CASTELLDEFELS"