Imatge ampliada
Imatge adjunta al document "On són les dones? Ruta feminista pels carrers de Castelldefels amb nom de dones"