Imatge ampliada
Presentada la diagnosi i acció de les polítiques locals dels ODS