Imatge ampliada
Cessió a l'IMPSOL d'una parcelˇla per fer més de 70 vivendes de lloguer assequible