Jo vull actuar!, puc?

Amb el coneixement d'allò que consumim

Una eina que ben segur resultarà útil per als qui vulguin saber en quines àrees de la seva vida generen més emissions de CO2 (principal gas responsable de l'escalfament del Planeta) és la CALCULADORA DE CARBONI. Ens estem referint a la Calculadora de Carboni, un instrument penjat al Web que, després d'un qüestionari sobre hàbits de vida, calcula automàticament el volum de CO2 que aquests estil de vida suposa anualment.

Només sabent què costa cadascuna de les nostres activitats (en termes d'emissions de CO2), podrem enfilar el camí de la reducció.

Per tant, recomanem:

 • Descarregar la guia X un bon clima. Calculadora de carboni, arxiu PDF. Fent servir la informació proporcionada, es poden reduir les emissions personals fins a un 75%. El llibre l'han editat conjuntament l'Observatori Climàtic, la Fundació Terra i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).
 • Fer el càlcul d'emissions de CO2 que suposa el nostre estil de vida on-line.
 • Un cop coneguda la dada del volum de CO2 del que som responsables, el que es coneix com “petjada de carboni”, prendre mesures, per tal de poder reduir-la.
 • Un any després d'haver fet el càlcul, tornar a fer-lo per comprovar el progrés.

Amb els electrodomèstics

L'etiquetatge dels electrodomèstics constitueix una eina informativa molt important per als consumidors d'aparells que consumeixen  electricitat. El sistema i el format de les etiquetes és consensuat a tota Europa: hi ha una part comuna a tots els aparells (marca, denominació de l'aparell i classe d'eficiència energètica) i una d'específica per a cada grup funcional (on es fa constar, per exemple, la capacitat de congelació d'un frigorífic).

Cal saber que: 

 • És obligatori per als punts de venda, exhibir l'etiqueta energètica dels productes anomenats “de línia blanca”: frigorífics, congeladors, rentavaixelles, rentadores, assecadores, forns elèctrics, fonts de llum domèstiques i aparells d'aire condicionat. 
 • Hi ha set classes d'eficiència identificades amb set colors i set lletres de la A a la G, essent la A la classe més eficient i la G, la menys. El color corresponent a la A és el verd fosc; B i C són també verds però es van aclarint fins arribar al groc de l'etiqueta D; E és taronja, F és vermell i G és marró: 
 • Per als frigorífics i congeladors s'han aprovat dues classes d'eficiència més: l'A* i l'A**. La primera la tenen els aparells que consumeixen menys del 42 % d'energia que la mitjana d'aparells de la mateixa classe. Els frigorífics amb etiqueta A** consumeixen un 30% o menys del que consumeixen la mitjana d'electrodomèstics equivalents.
 • A partir de les etiquetes, es pot comparar el consum d'energia anual de cada aparell, el temps d'amortització i l'estalvi energètic que suposa. Hi ha una aplicació de fàcil consulta al lloc web de l'Icaen (www.gencat.cat/icaen/aplicacions/etiquetatge/).

Alguns consells per estalviar energia amb els electrodomèstics:

 • No comprar un aparell més gran o amb més capacitat del que realment es necessita. 
 • Cal pensar que el consum energètic implicat en la producció de qualsevol aparell o objecte de consum, és molt elevat i, per tant, abans de substituir-lo, hem d'avaluar si realment és necessari o es pot allargar la vida del que tenim.
 • Quan ens substituir o adquirir un nou aparell, seleccionar electrodomèstics amb etiqueta A, A* i A**; estalviarem energia i diners. (La inversió inicial pot ser més alta, però el baix consum ens beneficiarà mensualment en la factura elèctrica).
 • Informar-se abans de comprar, és sempre important, però ho és especialment en la compra d'un aparell amb el que conviurem durant, com a mínim, uns quants anys.

Amb l'aïllament de les nostres llars

És un tema que sol passar desapercebut, perquè potser no tenim plaques solars a casa, però sí tenim finestres, tenim parets, tenim portes, tenim persianes... I tenint-ne, ja estem tranquils. Però cal saber que entre el 25 i el 30% de les nostres necessitats de climatització es deuen a les pèrdues de calor/fred que es produeixen a través de les finestres. L'aïllament  tèrmic d'una finestra depèn de la qualitat del vidre i del tipus de marc.

Algunes qüestions que cal saber:

 • La coberta d'un edifici és el punt per on es perd o guanya més calor si no està ben aïllada.
 • El bon aïllament de murs que separen habitatges, a més de reduir el volum de soroll, també evita pèrdues de calor/fred.
 • La calor/fred també s'escapa per finestres, vidres, marcs i motllures de portes i finestres, calaixos de persianes enrotllables sense aïllament, tubs i conductes, xemeneies.
 • El doble vidre o doble finestra redueix pràcticament a la meitat la pèrdua d'energia respecte del senzill.
 • Les fusteries i marcs que trenquen el pont tèrmic són les més recomanables (contenen un material aïllant entre la part interna i externa del marc).

Alguns consells per aïllar millor les nostres llars:

 • En el cas de construcció o reforma d'un habitatge, cal valorar la inversió en aïllament com un estalvi futur: guanyarem en confort i estalviarem diners en climatització. Evidentment, també estalviarem CO2 a la nostra atmosfera.
 • Instal·lar finestres de doble vidre o dobles finestres, i marcs amb trencament de pont tèrmic.
 • Assegurar-nos que els calaixos de les persianes no tinguin esquerdes i estiguin convenientment aïllats.
 • Detectar les corrents d'aire (un mètode pràctic: subjectant una espelma encesa al costat de portes i finestres i veient on hi ha moviment de la flama). Allà on n'hi hagi, cal prendre mesures per evitar-les.
 • Hi ha mètodes senzills i econòmics de venda a drogueries i ferreteries per a dotar d'un millor  aïllament tèrmic a portes i marcs.
 • Enganxant làmines adhesives de material plàstic transparent a marcs i vidres s'aconseguirà reduir de manera considerable les pèrdues de calor (si es col·loquen a l'exterior) o els guanys (si es col·loquen a l'interior).
 • Tancant el tir de la xemeneia sempre que no s'estigui fent ús i, si la xemeneia està preparada per fer-ho, també quan estigui cremant.

Amb l'enllumenat

La mitjana d'emissions d'un habitatge a Catalunya és d'1,29 tones de diòxid de carboni a l'any. Pel que fa a quantes emissions de CO2 emetem amb els nostres aparells elèctrics, podem fer el càlcul observant la nostra factura d'electricitat i sabent que cada quilowatt (kWh) d'electricitat emet 0,5 quilograms de diòxid de carboni (510 grams de mitjana). De les emissions que calculem, només una part són degudes a la il·luminació.

Per optimitzar l'enllumenat de les nostres llars, cal saber que:

 • Les bombetes convencionals (incandescents) són les que consumeixen més electricitat. Són més barates però també són les que menys duren (unes 1.000 hores).
 • Les bombetes al·lògenes duren més que les anteriors i donen una llum especial. Moltes requereixen d'un transformador. Si aquest és electrònic, es redueix la pèrdua d'energia i el consum final d'electricitat (llum + transformador) pot ser un 30 % més baix que amb les bombetes incandescents.
 • Els tubs fluorescents són més cars que les bombetes incandescents però consumeixen fins al 80% menys i duren entre 8 i 10 vegades més. Dintre dels fluorescents, el tipus trifòsfor o multifòsfor afegeixen entre un 15 i un 20% de lluminositat més amb el mateix consum elèctric. Les reactàncies electròniques d'alta freqüència encara són més eficients.
 • Bombetes de baix consum o compactes. Són fluorescents més petits i, per tant, consumeixen també un 80% menys d'electricitat que les bombetes incandescents. Si s'han d'encendre i apagar amb freqüència cal posar llums de tipus electrònic; en cas contrari, la vida útil es redueix.
 • Comprovar si les reactàncies que tenim a casa són estalviadores: quan encenem un llum fluorescent, si aquest parpelleja, vol dir que tenim reactàncies convencionals; cada cop que encenem o apaguem aquest llum, estem consumint molta energia. Si les substituïm per reactàncies electròniques, estalviarem energia.

Alguns consells per estalviar energia amb l'enllumenat de casa:

 • Dues coses més obvies, però que no podem deixar de recordar: aprofitar la il·luminació natural, no deixar llums enceses a les habitacions que no s'estiguin fer servir.
 • Substituir les bombetes incandescents per bombetes de baix consum (són més cares però en poc temps es compensa: estalvien fins un 80% i duren 8 vegades més).
 • Optar per llums electrònics enlloc de convencionals; duren més i consumeixen menys (es distingeixen pel pes: els electrònics pesen uns 100 grams davant dels 400 dels convencionals).
 • Fer servir colors clars a les parets i sostres per reduir l'enllumenat artificial.
 • Prescindir de l'enllumenat ornamental a exteriors i jardins.
 • Adaptar la il·luminació a les teves necessitats, donant preferència a la llum localitzada.
 • Fer servir fluorescents per als llocs que requereixen més il·luminació durant més estona; per exemple: a la cuina.

Amb la climatització

El consum d'energia a les llars catalanes equival a 800 kg de petroli per persona i any. Estalviant energia no només beneficiarem les nostres butxaques sinó que també contribuirem a fer un consum responsable dels recursos naturals i, a més, reduirem les emissions de CO2 a l'atmosfera, gas que, com sabem és el principal responsable de l'escalfament del nostre planeta. A l'estiu, es dispara el consum energètic degut a l'ús dels aparells d'aire condicionat.

Alguns consells per estalviar energia amb l'aparell d'aire condicionat:

 • Per estar bé a l'estiu, no cal passar fred dintre de casa! El termòstat de l'aire condicionat hauria d'estar entre 25 i 26º C. Per cada grau menys, consumim un 8% més d'energia.
 • Aïllar bé la nostra llar: instal·lant dobles vidres i, seleccionant bé l'aïllant de la coberta en el cas que la vivenda sigui un àtic. 
 • Tancar portes i finestres quan està funcionant l'aparell d'aire condicionat pot suposar un 40% d'estalvi energètic.
 • És important col·locar el termòstat lluny de fonts de calor o al sol.
 • Cal fer un manteniment mensual dels filtres de l'aparell i mantenir-lo en bon estat de funcionament.
 • Es pot produir sensació de frescor sense aparells, creant corrents d'aire amb finestres obertes a façanes oposades, utilitzant tendals per controlar l'entrada del sol.
 • Si hem de comprar un aparell d'aire condicionat, busquem un de baix consum.

Amb la mobilitat i el transport

El transport és responsable de prop del 25%  del di¡òxid de carboni que generem. Una família amb uns hàbits de vida estàndard pot aconseguir una reducció del 60% d'emissions de CO2 tan sols modificant els seus hàbits pel que fa a com es mou d'un lloc a un altre.

Cal saber que:

 • La nostra manera de moure'ns és responsable del 25% d'emissions globals de CO2 (gas d'efecte hivernacle, principal responsable de l'escalfament del Planeta). El 85% d'aquestes correspon als mitjans de transport per carretera. 
 • Cada litre de gasolina implica 2,5 kg de CO2 que s'alliberaran a la nostra atmosfera, un gas que, a més de produir el canvi climàtic, té un efecte negatiu sobre la salut de les persones, especialment nadons, gent gran i persones amb malalties respiratòries.
 • A Castelldefels els desplaçaments per carretera suposen l'emissió de 96.275 tones de CO2 l'any.
 • El 30% dels trajectes en cotxe és per recórrer distàncies inferiors a 3 km. Evitar el cotxe en aquests, suposaria un estalvi energètic del 60%.
 • L'ocupació mitjana dels cotxes que circulen per les nostres carreteres és només d'1,2 persones. El 80% dels cotxes transporten una sola persona. A Castelldefels, hi ha un programa anomenat “Compartir cotxe” que busca minimitzar aquest problema. Podeu informar-vos i fer-lo servir a http://castelldefels.compartir.org/
 • D'altres programes interessants per a optimitzar els trajectes en cotxe es poden trobar a www.gencat.cat/mediamb/ea/mobilitat

Alguns consells per estalviar energia i emissions de CO2 amb la nostra mobilitat:

 • Anar a peu (enlloc d'anar en cotxe) per fer trajectes inferiors a 3 km; és el mitjà més eficient i saludable per a aquesta mena de trajectes, que, d'altra banda, constitueixen la majoria dels desplaçaments urbans. A més, podem caminar més d'1 km en només un quart d'hora (sense problemes d'aparcament ni despeses!)
 • Anar en bicicleta (enlloc d'anar en cotxe) per fer trajectes inferiors a 8 km; és un mitjà accessible, flexible, ecològic i sa. Inhalarem la meitat de CO que si conduïm cotxe, malgrat la major necessitat d'aire per l'esforç i circularem a una velocitat mitjana de 15-25 km/h. A moltes ciutats europees el 25% dels trajectes es fan en bicicleta, mentre que a Catalunya en fem menys de l'1%.
 • Anar en transport públic (enlloc d'anar en el nostre vehicle); pensem només que cada autobús ple evita al voltant de 40 cotxes al carrer, cotxes que contaminen, que consumeixen energia i que, quan arribem al lloc, hem d'aparcar!
 • Fer un ús eficient del cotxe particular, que implica practicar alguna de les opcions exposades a les línies d'abans, afegint una bona conducció (respectant límits de velocitat, mantenint correctament el vehicle, les rodes, l'oli... Podreu trobar més consells sobre aquest tema en la nostra secció del passat mes de febrer).

Amb les aixetes

L'estalvi d'aigua també comporta un estalvi energètic i, per tant, un estalvi en les emissions de CO2. Cada metre cúbic d'aigua comporta una emissió de 175 grams de CO2 lliurats a  l'atmosfera (25 grams en la captació, 25 en la distribució i 125 en l'evacuació i depuració).

Alguns consells per a l'estalvi d'aigua: 

 • Aixetes
  Tancar-les quan no s'estiguin fent servir (aconseguirem un estalvi de fins 18 litres). Cal també reparar  aquelles que estiguin espatllades.
  Instal·lar dispositius d'estalvi d'aigua (airejadors o reductors de cabal).
  Dutxar-se enlloc de banyar-se (estalvi relacionat: 200-300 litres).
 • Vàter
  El vàter no s'ha d'utilitzar com a paperera (estalvi: 6-10 litres).
  També es poden instal·lar dispositius d'estalvi, disponibles a ferreteries. 
 • Electrodomèstics
  Cal fer servir sempre el programa d'estalvi amb la nostra rentadora i rentavaixelles. Per fer-ne un ús òptim, cal que els posem en marxa només quan els tenim plens. 
 • Jardí
  Existeixen cisternes col·lectores d'aigües pluvials per al reg de jardins.
  Quan planifiquem les plantes que tindrem al nostre jardí, cal tenir en compte que la vegetació autòctona requerirà molt menys reg que les espècies provinents de latituds on plou molt. La gespa necessita molta aigua. La grama és una varietat molt menys exigent pel que fa al reg i ens permetrà estalviar aigua i energia.
  Si fem el reg a les hores més fresques, s'evapora menys aigua i, per tant, s'estalvia.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50