Edictes i anuncis

ACTIVITATS - LLICÈNCIA AMBIENTAL - EXP 2021/18684  (17/11/2021)

Activitats- Llicències ambientals, recreatives i espectacles públics-2021/18684.- ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE SL ha sol·licitat llicència municipal ambiental per a la modificació substancial i ampliació d'una activitat de magatzem i comercialització d'equips de teràpies respiratòries, a PG DEL FERROCARRIL 369, d'aquesta ciutat.

En compliment del que disposa l'article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s'obre un període d'informació pública de trenta dies hàbils, a fi que les persones que es considerin afectades d'alguna manera per l'activitat que es pretén desenvolupar o modificar substancialment, puguin formular les al·legacions pertinents.

L'expedient corresponent es troba exposat a la Secció d'Activitats de l'Àrea de Serveis Territorials i les al·legacions es podran adreçar a l'Ajuntament dins de l'esmentat període a través de qualsevol dels mitjans hàbils a que fa referència l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Castelldefels, 3 de novembre de 2021

El Regidor de Llic. Activitats i Disciplina Urbanística, OMSICA, Aeroport, Protecció Civil i Comerç, Xavier Amate Paz

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50