Sobre l'OMIC

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Què és una OMIC?

L'OMIC (Oficina municipal d'informació al consumidor) és un servei gratuït, de l'Ajuntament, que té com a objectiu fonamental facilitar informació i assessorament als ciutadans, per tal de garantir i defensar els drets de les persones consumidores.


Quins serveis ofereix l'OMIC?

 • Assessorament i informació tècnica en matèria de consum.
 • Assessorament jurídic en matèria de consum. 
 • Anàlisi, gestió i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions. 
 • Realització de mediacions per cercar solucions a una reclamació concreta. 
 • Distribució i difusió de material informatiu.
 • Suport i col·laboració amb entitats i òrgans relacionats amb el consum. 
 • Recollida dels suggeriments dels consumidors.
 • Xerrades i campanyes d'informació i sensibilització als consumidors.

Sí son temes de Consum

Totes les qüestiones relacionades amb la compra de béns i de productes i la utilització de serveis com ara:

 • Assegurances 
 • Agències de viatges
 • Compra i reparació de vehicles 
 • Compres en establiments comercials, en rebaixes, per correu, per internet, fora d'establiments comercials... 
 • Entitats bancàries 
 • Reparacions i manteniment de la llar 
 • Serveis d'assistència tècnica d'aparells d'ús domèstic (SAT) 
 • Serveis de telefonia fixa i mòbil 
 • Subministrament (aigua, electricitat, gas) 
 • Tintoreries
 • Etc

No són temes de Consum

 • Temes que estan o han estat sotmesos a la via judicial.
 • Qüestions penals: delictes, faltes, etc. 
 • Temes laborals: contractes, convenis de treball, etc. 
 • Dret civil: herències, divorcis, separacions, assumptes entre particulars, etc. 
 • Problemàtiques derivades de la convivència en comunitats de propietaris. 
 • Temes de lloguer: desnonaments, increments de lloguer, etc. 
 • Problemes amb l'administració pública: multes, impostos, subvencions, qüestions urbanístiques, etc.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50