Publicacions

L'Anomalia Pluviomètrica del Delta del Llobregat. Meteorologia i Climatologia a Castelldefels

El delta del Llobregat presenta uns valors anuals de precipitació lleugerament superiors al de les zones més properes, com el pla de Barcelona, la vall del Llobregat i, sobretot, la zona sud i oest del massís del Garraf. Són les muntanyes d'aquest massís l'element que actua com a element divisor de la pluja, essent la precipitació del sud del massís (comarca del Garraf i Baix Penedès) i del nord-oest (l'Alt Penedès) notablement inferior que la del delta del Llobregat en general, i de Castelldefels en particular.

Donar una explicació a la causa d'aquesta diferent pluviometria en tan pocs quilòmetres de separació és l'objectiu que ens proposem. La formació d'un sistema frontal superficial i mesoscalar, limitat per la muntanya de Montjuïc i el pla de Barcelona per una banda, i per les muntanyes del massís de Garraf per altra, n'és la causa que es proposa i es pretén demostrar. Aquest sistema frontal es forma davant les costes del Delta del Llobregat des de finals d'estiu, i fins ben entrada la tardor, quan el contrast entre l'aire relativament fred que descendeix per la vall del Llobregat, pels torrents i rieres del massís del Garraf i de l'Ordal, entra en contacte amb la massa d'aire càlida i humida situada sobre la Mediterrània. Aquest front genera nuvolositat, que en determinades situacions sinòptiques, sobretot amb vent de mar cap a terra en superfície, poden desencadenar la formació de grans núvols de tempesta, els quals s'atansen al Delta del Llobregat, i afecten de ple al municipi de Castelldefels. El treball també posa de manifest que la major part de les precipitacions a la tardor al Delta del Llobregat son nocturnes, com saben molt bé els habitants de Castelldefels.

El treball presenta a més a més, en la seva part final la modelització informàtica de la formació del sistema frontal, treball desenvolupat al Departament de Física Aplicada de l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels, i exemples d'episodis recents atribuïbles a aquest fenomen, així com un reportatge fotogràfic de núvols i fenòmens meteorològics propis del Delta del Llobregat, i així de Castelldefels.

La configuració geogràfica del Delta del Llobregat, limitat pel massís del Garraf i l'Ordal, per una Mediterrània d'aigües càlides des de finals d'estiu i fins ben entrada la tardor, i una vall del Llobregat que canalitza l'aire relativament fred de l'interior, determinen que aquesta regió presenti unes condicions ambientals, meteorològiques, i climàtiques ben peculiars, i certament poc estudiades, en una zona on hi viuen més de 250.000 persones i existeixen bona part de les infraestructures i urbanitzacions més importants del país. En nombrosos estudis sempre s'ha considerat el Delta del Llobregat d'una clima idèntic que el del pla de Barcelona. Només recentment, estudis més acurats del clima de Catalunya han posat de manifest aquesta petita anomalia pluviomètrica. De deltes n'existeixen pocs a Catalunya, i el del Llobregat és el segon en extensió del país, densament poblat, amb tot d'infraestructures que malauradament no ha contemplat del tot en el seu disseny la climatologia existent, i aquesta característica climàtica.

Jordi Mazon Bueso, Agost del 2006
V Premi Àmbit Sostenible
Castelldefels

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50