Publicacions

Els Incendis Forestals a l'àrea del Garraf-Castelldefels

L'objectiu del present treball és donar a conèixer la problemàtica pròpia, amb els seus elements i efectes, dels incendis forestals a l'àrea mediterrània í, més concretament en l'espai que ocupa el Parc Natural del Garraf. Es divideix en sis apartats que abasten els diferents aspectes i processos del foc al medi natural. Els dos primers ens introdueixen a la problemàtica general del foc com a agent transformador del paisatge a la Mediterrània, en les alteracions fisico-químiques dels sols i en els canvis que provoca en les comunitats vegetals mitjançant els processos de successió i autosuccessió. El tercer dels apartats fa una descripció dels tipus d'incendi indicant quins són els més comuns a l'àrea d'estudi. Al mate ix temps, també es descriuen els combustibles i l'efecte dels elements físics í ambientals en el comportament del foc. Al següent, és fa una anàlisi del sol després d'un incendi í l'afectació que aquest ha produït per, d'aquesta manera, conèixer quina ha estat la seva evolució. Per això, s'han pres vint mostres de sol, deu de les quals de sol afectat pel foc i deu de no cremades, í se'n fa una anàlisi fisico-químíca de totes amb la finalitat d'esbrinar els canvis soferts pels sols de l'àrea cremada. Al penúltim apartat veiem com un incendi és un risc per a la societat i com més del 90% dels incendis són a causa de l'activitat antròpica, voluntària o involuntàriament. La lluita contra els incendis té un elevat cost econòmic, no només ecològic i social, com és el cas de les fortes inversions en campanyes de prevenció i extinció a que es veuen abocades les diferents administracions públiques. Per finalitzar, en el darrer capítol es fan un seguit de propostes d'actuació per tal de minimitzar el risc d'incendi, així com unes altres que permetin realitzar accions de recuperació de les zones ja afectades.

Autors: J. Mª Carretero, E. Guzmán, M. Martínez i X. Úbeda
II Premi Àmbit Sostenible 2003
Castelldefels

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50