Resultats Pressupostos Participatius 2018

Albarells (Can Roca, Centre i Muntanyeta)

Circuit de pujada al Castell - EXECUTAT

 • Ubicació: voltants del Castell
 • Número de propostes relacionades: 9
 • Proposant: individuals
 • Vots obtinguts: 124
 • Pressupost previst: 40.000€.
 • Estat del projecte: EXECUTAT. Instal·lació 20 cartells a peu d'arbre.
 • Descripció: l'itinerari d'arbres i arbusts del parc del Castell està format per 20 exemplars, que ens conviden a conèixer la vegetació mediterrània i alguns arbres exòtics ben singulars:
   
 • Tipuana
 • Feijoa
 • Pi pinyer
 • Pi blanc
 • Margalló
 • Palmera excelsa
 • Alzina
 • Arbre de l'amor
 • Magraner
 • Lagunària
 • Aladern de fulla estreta
 • Palmera de Canàries
 • Llentiscle
 • Garrofer
 • Palmera de dàtils
 • Ametller
 • Olivera
 • Arç blanc
 • Figuera
 • Lledoner
   
 • Cost total: 16.491,09€

Enllumenat Parc de la Muntanyeta - EXECUTAT

 • Ubicació: Carrer del Dr. Trueta.
 • Número de propostes relacionades: 1
 • Proposant: individual
 • Vots obtinguts: 234
 • Pressupost previst: 8.000€
 • Descripció: per tal de millorar l'enllumenat de l'accés al Parc de la Muntanyeta (rampa), s'han instal·lat 5 punts de llum. Aquests estan en el camí de formigó que hi ha darrera de les fonts i que comunica el carrer Dr. Trueta amb la zona de la pèrgola on està el bar.
 • Cost total: 10.001,22€

Fira de segona mà i d'intercanvi - EXECUTAT

 • Ubicació:  Plaça de l'Església
 • Número de propostes relacionades: 1
 • Proposant: individual
 • Vots obtinguts: 170
 • Pressupost previst: 4.000€
 • Descripció: Realitzar una fira de segona mà i d'intercanvi MeRRRcafels. La Fira es va realitzar el passat 30 de març de 2019. Va comptar amb 47 parades (83 taules). Gairebé 1.200 objectes transaccionats eviten convertir-se en residus. 1.150 visitants.
 • Cost total: 3.984€

Millorar la zona verda del centre - EXECUTAT

 • Ubicació: Plaça de l'Església, carrer 11 de Setembre, carrer Església, c/Albert Einstein amb Arcadi Balaguer
 • Número de propostes relacionades: 8
 • Proposant: individuals
 • Vots obtinguts: 329
 • Pressupost previst: 40.000€
 • Descripció: el projecte Eix Verd del centre contemplava diferents actuacions:
  • Escocells: sembra experimental per fomentar la biodiversitat i la fauna auxiliar en el control sostenible de plagues i malalties a l'arbrat viari:
   • Sembrats i amb pals de fusta.

- Plaça església i carrer 11 de setembre

- Parterres davant de la Biblioteca

- Xiprer singular carrer Església

 

 • No sembrats però amb pals de fusta

- Parterres triangulars Mompou

- Palmeres Pl. Església (pessebre)

 

 • Sembrats però sense  pals de fusta

- Escocells cantó muntanya de plataners a Bisbe Urquinaona

- Escocell amb Cercis silequastrum a la vorera del Parc dels Xiprers

 

 

 • Instal·lació d'una zona de jocs infantils: col·locació d'una tanca perimetral i plantació al c/Albert Einstein amb Arcadi Balaguer.

 

 • Cost total: 56.491,09€ (16.491,09 escocells + 40.000€ zona verda parterre Arcadi Balaguer)

Servei de convivència a la muntanyeta

Descripció: Contractar un equip de professionals socials a Can Vinader, per promoure la convivència, preservar la cohesió social i reforçar la corresponsabilització ciutadana

Vots obtinguts:75

Cost: 15.000€

Estat del projecte: assumit des del Servei de Convivència a l'Espai Públic (SIEP)


Argelagosa (Bellamar, el Poal i Montmar)

Accessibilitat a les escoles - EXECUTADA

 • Ubicació:  Av. 303,  Av. Diagonal i Av. 309
 • Número de propostes relacionades: 1
 • Proposant: col·lectiva (3 entitats)
 • Vots obtinguts: 848
 • Pressupost previst: 40.000€
 • Descripció:  s'està redactant projecte dels camins escolars dels centres Petit Mon-Felisa Bastida i Sant Ferran.
 • Cost total: pendent

Hort urbà - EXECUTAT

 • Ubicació:  Avinguda del Poal nº 41  
 • Número de propostes relacionades: 1
 • Proposant: individual
 • Vots obtinguts: 131
 • Pressupost previst:  40.000€.
 • Descripció: Hort urbà a l'antiga petanca del Poal. Preparar i condicionar terreny, tanca perimetral de seguretat, etc. L'AVV Poal s'encarregarà de la gestió de l'espai, pel moment han implicat a 14 persones/famílies del barri i han creat una taula amb 3-4 experts en horts sostenibles i urbans que els estan assessorant.
 • Cost total: 39.781,31€

Zona d'esbarjo Ca n'Americh - EXECUTAT

 • Ubicació: Camí Fondo Aymerich
 • Número de propostes relacionades: 2
 • Proposant: individuals
 • Vots obtinguts: 253
 • Pressupost previst: 40.000€ (zona d'esbarjo). El projecte global ascendeix a uns 180.000€
 • Descripció: zona d'esbarjo amb taules, bancs i jocs infantils.
 • Cost total: pendent

Campionats esportius i concurs de fotografía

Descripció: Escultura representativa a l'entrada del Poal.

Vots obtinguts: 50

Cost: 2.100€

Estat del projecte: No ha obtingut vots suficients


Estructura representativa a l'entrada del Poal

Descripció: Escultura representativa a l'entrada del Poal.

Vots obtinguts: 50

Cost: 2.100€

Estat del projecte: No ha obtingut vots suficients. 


Nou espai d'activitats al Poal

Descripció: obrir un nou espai per desenvolupar activitats al barri del Poal.

Vots obtinguts: 117      

Cost: 7.500€

Estat del projecte: No ha obtingut vots suficients


Patis oberts a l'Escola Gaudí

Descripció: Obrir al barri el pati de l'escola Antoni Gaudí els caps de setmana.

Vots obtinguts: 61

Cost: 10.000€

Estat del projecte: No ha obtingut vots suficients


Olla del Rei (Camí Ral, Can Bou, Granvia Mar, les Botigues, Mar i Sol i Zona universitària)

Construcció d'un "SkatePark" - EN PREPARACIÓ

 • Ubicació: Ronda de Can Rabadà 13, a l'actual pista (ànec blau)
 • Número de propostes relacionades: 1
 • Proposant: individual
 • Vots obtinguts: 209 vots
 • Pressupost previst: 40.000€
 • Descripció: ampliació de l'actual pista de “Skatepark”. Inicialment estava prevista la construcció a la platja (antiga pista), però per impossibilitats tècniques (afectacions platja), es construirà al costat de l'actual pista situada al costat de l'ànec blau. A l'actualitat s'ha de tornar a iniciar el projecte, que comptarà amb la participació de diferents joves de  la ciutat.
 • Cost total: pendent

Parc infantil - PENDENT

 • Ubicació:  aparcament entre C/del Molinot i c/de Castelló.
 • Número de propostes relacionades: 4
 • Proposant: individuals
 • Vots obtinguts: 231      
 • Pressupost previst: 40.000€
 • Descripció: creació d'un parc infantil amb algun joc inclusiu al solar dels mossos. Pendent projecte provisional, a l'aparcament del carrer Molinot i Castelló
 • Cost total: pendent

Patis oberts a les Marines i Josep Lluís Sert - PENDENT ACTUACIONS

 • Ubicació:  Camí Ral de València, s/n
 • Número de propostes relacionades: 2
 • Proposant: individuals
 • Vots obtinguts: 415
 • Pressupost previst: 40.000€
 • Descripció: adequar els patis dels instituts i obrir-los a la ciutadania fora de l'horari escolar.
 • Cost total: les actuacions pressupostades ascendeixen a 37.750€

Nova pista de volei platja a l'Esplai- EXECUTADA

 • Ubicació:  Av. Canal Olímpic nº 2
 • Número de propostes relacionades: 5
 • Proposant: 4 individuals i 1 col·lectiva (entitat)
 • Vots obtinguts: 116
 • Pressupost: 40.000€
 • Descripció: Millorar i adequar 3 pistes de vòlei platja al Canal Olímpic.
 • Cost total: 38.647,15 €

Nova Font d'aigua a Can Bou

Descripció: Instal·lar una Font a la zona verda del carrer Saragossa, entre l'avinguda Cuitat de Màlaga i el carrer Girona. 

Vots obtinguts: 29

Cost: 6.000€

Estat del projecte: No ha obtingut vots suficients


Platja (Baixador, la Pineda i Lluminetes)

Aparcament de bicicletes - EXECUTAT

 • Ubicació: carrers 2n TRAM Passeig Marítim, entre carrer 9 i Av República.
 • Número de propostes relacionades: 1
 • Proposant: individual
 • Vots obtinguts: 136
 • Pressupost previst: 5.000€,
 • Descripció: S'han instal·lat 46 aparcaments “U” (92 places) entre el carrer 9 i carrer República Argentina: c/502, c/504, c/6, c/5-Bis, c/4, c/509, c/Estrella de mar, c/512, c/514, c/navegants, c/517 i c/Romaní.
 • Cost total: 8.000€

Col·locar radars per controlar la velocitat - EXECUTAT

 

 • Número de propostes relacionades: 3
 • Proposant: individuals
 • Vots obtinguts: 99
 • Pressupost previst: 25.000€.
 • Descripció:  instal·lació de controls de velocitat
 • Cost total: pendent

Plantació d'arbres - EXECUTAT

 • Ubicació: carrers que donen a la platja amb escocells buits
 • Número de propostes relacionades: 12
 • Proposant: individuals
 • Vots obtinguts: 129
 • Pressupost previst: 25.000€
 • Descripció: S'han plantat 70 arbres.
 • Cost total: pendent
 • BAIXADOR: 10.939,59€

 • C/ Perú                             5 Tamarix gallica            (dec 2018)
 • Pstge  Timó                     4 Tamarix gallica            (dec 2018)
 • C/ 514                              4 Tamarix gallica            (dec 2018)
 • C/ Venezuela                  5 Tamarix gallica            (dec 2018)
 • C/ Romaní                       1 Tamarix gallica            (dec 2018)
 • C/ Colombia                    4 Tamarix gallica            (dec 2018)
 • C/ Xile                               4 Tamarix gallica            (dec 2018)
 • C/Estrella de mar           7 Albizia julibrissim        (gen 2019)
 • C/ Rep Argengina           1 Albizia julibrissim        (gen 2019)
 • C/ Avet                             1 Albizia julibrissim        (gen 2019)
 •  

  LA PINEDA: 10.033,75€

 • Parc C/ 11                        4 Pinus pinea                  (feb 2019)
 • Parc C/11                         7 Morus alba fruitless   (feb 2019)
 • Ps Maritim                       23 Tamarix gallica          (dec 2018)
 • (entre C/13 i C/22)
   

 • Cost total: 20.973,34€


Circuit de cal·listènia

Descripció: La creació d'un circuit “Pump Track” dissenyat amb tot tipus d'obstacles: guals, peralts, salts, per a bicicletes, skateboards, patins o scooters.

Vots obtinguts: 209 vots

Cost: 40.000€

Estat del projecte: No ha obtingut vots suficients


Serra d'en Llopart (Can Vinader, el Castell-Poble Vell, els Canyars, Vista Alegre)

Activitats socioculturals a centres municipals - EXECUTAT

 • Ubicació: Serra d'en Llopart
 • Número de propostes relacionades: 1
 • Proposant: individual
 • Vots obtinguts: 174
 • Pressupost previst: 15.000€
 • Descripció: s'ha ampliat l'oferta d'activitats culturals i lúdiques a la Serra d'en Llopart:
  • Taller d'escriptura memòries gent gran del barri. Cost 2.506,85€ IVA inclòs.
  • Espectacle al maig de Panettone Brothers (circ i teatre). Cost 968€ IVA inclòs.
  • Sortida lúdico-familiar Selva Aventura. Cost 1.383,4€ IVA inclòs.
  • Activitats al casal d'estiu: 3.751€
  • Festa de l'aigua 1.046,65 IVA inclòs;
  • Taller graffiti 249,26€ IVA inclòs
  • Hort urbà. Cost 704,66€ IVA inclòs.
 • Cost total: 10.609,82€

Servei de convivència - EXECUTAT

 • Ubicació: servei de convivència a la Serra d'en Llopart.
 • Número de propostes relacionades: 3
 • Proposant: individuals
 • Vots obtinguts: 65
 • Pressupost previst: 15.000€
 • Descripció: s'ha contractat un equip de professionals socials, per promoure la convivència, preservar la cohesió social i reforçar la corresponsabilització ciutadana, als barris de la Serra d'en Llopart però també a Albarells ja que la problemàtica està relacionada. Estan desenvolupant actuacions de prevenció (tallers) als centres de secundària; trobades amb el veïnatge; actuació davant les problemàtiques detectades; coordinacions amb diferents serveis municipals, etc.
 • Cost total: 10.693€ (4rt trimestre 2018);  a l'actualitat s'ha licitat el servei fins al 2021.

Cultura Popular - NO INICIAT

 • Ubicació: Av. d'Habana Vieja, 12
 • Número de propostes relacionades: 1
 • Proposant: individual
 • Vots obtinguts: 257
 • Cost: 15.000€
 • Descripció: estava previst promocionar la cultura popular catalana a través de l'escola de música Els Pins i l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Degut a diverses dificultats de les entitats referenciades, i la limitació del calendari a l'any 2019 al tractar-se d'un servei (pressupost anual), no serà possible desenvolupar aquest projecte. Val a dir, que la promoció de la cultura popular és una de les línies principals de l'àrea de cultura, a través de les Jornades Son, activitats que s'ofereixen als centres educatius, subvencions a entitats, etc.

Escola de Música - EXECUTAT

 • Ubicació: Av. d'Habana Vieja, 12
 • Número de propostes relacionades: 2
 • Proposant: individuals
 • Vots obtinguts: 397
 • Pressupost previst: 15.000€
 • Descripció: Dotar de més recursos l'escola de música situada al centre d'educació primària Els Pins: compra d'instruments musicals, material informàtic específic per a l'ensenyament musical i altre material docent relacionat amb la música (faristols, altaveus i llibres).
 • Cost total: pendent factura, màxim 15.000€ abans de juny 2020.

Més vegetació a la plaça de la Música - EXECUTAT

 • Ubicació: Carrer de Guillermo Marconi, 6
 • Número de propostes relacionades: 1
 • Proposant: individual
 • Vots obtinguts: 89         
 • Pressupost previst: 7.000€
 • Descripció: Replantar més vegetació als parterres de la plaça de la Música.
 • Cost total: pendent

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50