Vista Alegre per la Igualtat

6.1.PARTICIPACIÓ I CORRESPONSABILITAT DE LES DONES A LES ACTUACIONS DEL PROJECTE DE INTERVENCIÓ INTEGRAL

Descripció de l'actuació:

 

Per una correcta implementació del Projecte d'Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre no es pot deixar de tenir en compte la perspectiva de gènere. Per aquesta raó, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelldefels, es proposa el desenvolupament de forma especifica per al barri d'un seguit d'actuacions que, emmarcades en varies línies d'actuació, tenen l'objectiu de treballar per tal d'assolir una veritable igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes del barri. Cada una d'aquestes línies de gènere es desenvolupa a partir de diferents actuacions específiques. Aquestes actuacions són les següents:

 

 • Realitzar tallers participatius en els quals les dones aportin idees sobre com millorar l'espai urbà i la qualitat de vida del barri tenint en compte la perspectiva de gènere.
 • Formar i capacitar les dones en qüestions urbanístiques i mediambientals, amb la finalitat de crear un grup de treball estable de dones, dins el Consell de les Dones, que treballi els temes urbanístics i territorials (Grup de Treball d'Urbanisme/Territori).
 • Informar la ciutadania, dones i homes de diferents edats i orígens, sobre els espais de participació que existeixen sobre temes territorials, fent que aquesta informació arribi a tota la població i que no tingui continguts sexistes.
 • Establir espais d'intercanvi entre el Consell de Dones, altres institucions com l'ONCE o el Col·legi d'Arquitectes, entre d'altres, i el personal tècnic/grups de treball encarregats de fer la planificació urbanística de Vista Alegre

 

Objectius:

 

 • Promoure la participació de les dones en el disseny i desenvolupament de les polítiques territorials al barri de Vista Alegre.
 • Millorar la qualitat de vida i el benestar dels veïns i veïnes de Vista Alegre.
 • Empoderar les dones del barri de Vista Alegre.
 • Fomentar la interculturalitat i el coneixement mutu de les dones del barri dins del procés participatiu. 
 • Garantir que el Projecte d'Intervenció Integral al barri de Vista Alegre tingui en compte la perspectiva de gènere en totes les seves actuacions

 

Beneficiaris:

 

 • Conjunt de població del barri de Vista Alegre
 • Associacions i entitats del barri de Vista Alegre, especialment les entitats de dones
 • Dones residents al barri

 

ÚS DE L'ESPAI URBÀ DES DE L'EXPERIÈNCIA QUOTIDIANA 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50