Vista Alegre per la Igualtat

6.7 PROMOCIÓ DEL RECONEIXEMENT I LA VALORACIÓ SOCIAL DEL TREBALL FAMILIAR-DOMÈSTIC

Descripció de l'actuació:

Per tal de promocionar el reconeixement i la valoració social del treball domèstic a tots els membres de les famílies del barri de Vista Alegre, es proposa un seguit d'actuacions a fi de sensibilitzar principalment la població masculina i els joves i dotar-los dels instruments necessaris per a fomentar la corresponsabilitat en les tasques de la llar:

 

  • Realitzar activitats de formació i/o sensibilització i visibilitzant els beneficis que això suposa: enquestes a les famílies, activitats per a joves, activitats lúdiques d'intercanvi de rols  per avançar en l'establiment de models familiars alternatius, més equitatius i democràtics.
  • Realitzar tallers d'intercanvi de tasques i responsabilitats domèstiques entre dones i homes.
  • Desenvolupar accions específiques per a persones/famílies amb persones dependents al seu càrrec per tal d'implicar tots els membres en la cura dels dependents i el manteniment de la llar.
  • Incorporar missatges o imatges que promoguin la corresponsabilitat en totes les activitats.
  • Realitzar accions dirigides fonamentalment a homes i joves per a fomentar la seva incorporació al treball familiar-domèstic, orientades a l'adquisició i desenvolupament d'actituds, hàbits i destreses necessàries per a realitzar i responsabilitzar-se de tasques domèstiques.

 

Objectius:

  • Aconseguir una major corresponsabilitat i participació dels homes i els joves en les tasques domèstiques.
  • Dotar la població masculina i a la població jove de les habilitats suficients per a la realització de les tasques domèstiques.

 

Beneficiaris:

  • Dones i homes residents al barri, especialment dels col·lectius de nouvinguts i de joves.
  • Associacions i entitats del barri de Vista Alegre.
  • Conjunt de població del barri de Vista Alegre.

 

Ponencia: Nova legislació del treball domèstic remunerat

 

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50