Vista Alegre per la Igualtat

6.5 TALLER D'ACOLLIDA PER A DONES NOUVINGUDES.

Descripció de l'actuació:

Vista Alegre és un barri modest originat per persones treballadores, la major part d'ells immigrants, per la qual cosa s'han conformat en ell una sèrie de característiques que constitueixen una mostra representativa de diferents cultures i llengües; per facilitar la cohesió social i possibilitar el seu accés a tots els àmbits socials i culturals del municipi i recolzar processos d'inclusió laboral, es van crear cinc blocs temàtics:

 • Taller d'alfabetització 
 • Tertúlies: temes a debat
 • Coneixement de l'entorn a partir de visites guiades o recorreguts per diferents espais del municipi
 • Xerrades d'informació i recursos
 • Formació
 • Participació i activitats d'intercanvi intercultural  

 

Objectius:

 • Proporcionar eines per a fomentar l'autonomia de les dones nouvingudes.
 • Donar a conèixer l'entorn de Castelldefels a través de visites als centres escolars, serveis socials, de salut i de promoció econòmica, entitats i associacions ciutadanes, biblioteca, poliesportiu, etc.
 • Fomentar la participació de les dones nouvingudes a les activitats que es realitzen al municipi i integrar-les dins del teixit associatiu de la ciutat.
 • Promoure la interculturalitat i la cohesió social a través d'espais d'intercanvi amb la població autòctona.
 • Reflexionar i debatre entorn de temes d'interès expressats per les alumnes, fent especial èmfasi en les qüestions de gènere i les dificultats i oportunitats derivades de la immigració.
 • Donar a conèixer el Centre de Formació de persones adultes facilitant la preinscripció de les alumnes en acabar el curs.
 • Crear xarxes de suport entre les pròpies dones i fomentar el seu empoderament.
 • Reforçar el treball transversal entre l'Àrea de Polítiques d'Igualtat i l'Àrea de Promoció Econòmica a fi de facilitar processos d'inserció laboral.

 

Beneficiaris:

 • Dones residents al barri, especialment el col·lectius de nouvingudes d'origen marroquí
 • Associacions i entitats del barri de Vista Alegre
 • Conjunt de població del barri de Vista Alegre

 

 

Tallers d'acollida, llengua i participació per a dones migrants

 

 

 

 

 

 


 

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50