Vista Alegre per la Igualtat

6.4 LA COEODUCACIÓ I LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Descripció de l'actuació:


La violència de gènere és un problema d'abast mundial, és un delicte, un atemptat contra el dret a la vida, a la seguretat, a la llibertat, a la dignitat i a la integritat física i psíquica de la víctima i tot això suposa un greu obstacle per al desenvolupament d'una societat democràtica.

L'àrea de Polítiques d'Igualtat  a través dels compromisos adquirits dins la Carta de Serveis, aposta fermament per a la prevenció de la violència de gènere. És en aquest sentit que, dins del Projecte d'Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre, per les seves connotacions socials, culturals i econòmiques, es vol impulsar tot un seguit d'actuacions de prevenció per tal d'educar en la igualtat entre dones i homes i de lluitar contra la violència de gènere, desenvolupant campanyes de sensibilització, conscienciació i formació a tots els nivells:


•Realitzar actes de sensibilització i conscienciació.
•Potenciar les activitats de formació en igualtat i de prevenció de la violència de gènere als centres educatius (professorat, alumnat i famílies)
•Organitzar accions informatives i tallers de prevenció de la violència masclista a entitats, associacions del barri i als mitjans de comunicació, tant generals com locals.
•Donar protagonisme al barri per tal que promogui activitats encaminades a la participació, a la denúncia i a la conscienciació de la població entorn a la violència de gènere.
•Treballar la prevenció de la violència a les escoles i instituts on accedeix la població del barri
•Promoure la coordinació amb el Circuït d'actuació contra la violència de gènere i en l'entorn familiar, per prestar una millor atenció a les víctimes de la violència de gènere.
•Incrementar els recursos i ajuts socials adreçats a les víctimes de la violència, especialment en el tema d'acompanyament.


Objectius:


•Prevenir la violència de gènere.
•Aconseguir el rebuig social de la ciutadania davant de situacions de violència de gènere.
•Crear una sensibilització i conscienciació ciutadana de no permissibilitat davant de qualsevol manifestació de violencia.
•Detectar i millorar l'atenció a les dones víctimes de la violència de gènere
•Promore la coeducació els centres educatius


Beneficiaris:


•Dones residents al barri, especialment els col·lectius de nouvingudes i de joves.
•Associacions i entitats del barri de Vista Alegre.
•Centres educatius.

•Conjunt de població del barri de Vista Alegre.

 


Taller d'introducció a l'autodefensa

 

Eduquem en igualtat. Cloenda curs 2013-2014 -PEE

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50