Vista Alegre per la Igualtat

6 EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS

L'àrea d'Igualtat és un àrea d'actuació municipal que treballa els temes relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Realitza tasques de planificació, programació i elaboració de projectes i desenvolupa accions adreçades a la ciutadania per a reduir i eliminar les desigualtats que es donen entre dones i homes en la vida pública, social, econòmica, etc.

 

La igualtat d'oportunitats entre dones i homes és un dret fonamental i, per tant, és un principi en el qual s'han de basar les societats democràtiques. Som conscients que encara hi ha moltes desigualtats socials per raó de gènere i, per tant, cal promoure actuacions encaminades a eliminar aquestes desigualtats que es donen en tots els àmbits de la vida pública (social, laboral, política, econòmica, esportiva, etc.) i de la privada (desequilibris entre homes i dones en els usos del temps i en el repartiment de les tasques de la llar i la cura, rols estereotipats per cada un dels sexes dins de la família, violència de gènere, etc.).

 

Els eixos d'actuació són:

  • Promoure la participació de les dones en la vida pública i social
  • Lluitar contra la violència de gènere
  • Promoure la corresponsabilitat i facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la ciutadania
  • Fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones
  • Fer visible i reduir les desigualtats de gènere en tots els àmbits
  • Eliminar les discriminacions basades en l'orientació sexual i contribuir a la normalització social

 

 

2011. Barri de Vista Alegre. Construir la ciutat des d'una perspectiva igualitària

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50