Exposició pública

ACORD PLE 27/05/2021 D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'OBRES ORDINÀRIES DEL SECTOR BELLAMAR-1A FASE DEL TERME MUNICIPAL CASTELLDEFELS  (02/06/2021)

 

Certificat acord Ple 27/05/2021

Dictamen Comissió Informativa

Proposta a dictamen Comissió Informativa

Informe jurídic Secretaria

Informe Secció Gestió Tributs i SIT

Informe Interventor municipal

Provisió inici expedient

Plànol àmbit actuació contribucions especials

Llistat parcel.les contribucions especials

Informe Secció Via Pública i UI Espai Públic

Annex informe UI Espai Públic càlcul percentatges repartiment

Edicte d'exposició pública acord Ple 27/05/2021

Publicació BOPB Edicte

Publicació anunci a La Vanguardia

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50