Ordenances i Reglaments

A continuació s'informa de les ordenances municipals de l'Ajuntament de Castelldefels. Aquesta informació no substitueix l'oficial que està publicada als Diaris Oficials i als taulers d'edictes o dipositada a les dependències municipals. Les gestions que faci des d'aquí no són tràmits oficials. Només ho són les que es possibiliten des del menú superior Tràmits.

    
Ordenances Fiscals i de Preus Públics en vigor01/01/2021
Reglament Orgànic Municipal[ pdf 325 Kb ]17/02/2020
Reglament específic d'usuaris del complex esportiu municipal de Can Roca[ pdf 233 Kb ]18/07/2019
Ordenança Municipal de Circulació[ pdf 879 Kb ]13/06/2019
Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària en el municipi de Castelldefels01/07/2017
Ordenança de Civisme i de l'Ús de l'Espai Públic[ pdf 615 Kb ]19/04/2017
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Castelldefels[ pdf 962 Kb ]30/03/2017
Reglament Especial Regulador del Protocol, els Honors, les Distincions i els Premis de Castelldefels26/01/2017
Ordenança d'Ús de les Platges del Municipi de Castelldefels[ pdf 185 Kb ]03/09/2016
Reglament d'ús d'espais del Centre Frederic Mompou[ pdf 271 Kb ]05/04/2016
Reglament del Consell Escolar Municipal de Castelldefels[ pdf 216 Kb ]23/03/2015
Normativa de funcionament CAA Cal Ganxo (llibret)[ pdf 286 Kb ]01/12/2014
Reglament de l'Arxiu Municipal de Castelldefels i del Sistema de Gestió Documental[ pdf 3,6 Mb ]27/11/2014
Reglament d'Honors i Distincions de la Policia Local[ pdf 174 Kb ]07/06/2014
Reglament d'us de les sales d'assaig del Teatre Plaza[ pdf 164 Kb ]10/07/2013
Reglament d'ús del Teatre Plaza de Castelldefels[ pdf 212 Kb ]05/06/2013
Reglament regulador de les Bases accés habitatges de lloguer de protecció oficial a General Palafox[ pdf 323 Kb ]04/03/2013
Reglament regulador del Registre de parelles estables de l'Ajuntament de Castelldefels[ pdf 229 Kb ]25/02/2013
Reglament de Segona Activitat de la Policia Local de Castelldefels[ pdf 181 Kb ]01/09/2012
Reglament Intern de la Policia Local de Castelldefels[ pdf 212 Kb ]01/09/2012
Reglament regulador del Servei Públic de la Biblioteca Central de Castelldefels[ pdf 149 Kb ]13/04/2012
Reglament de criteris d'admissió d'infants a la Xarxa de Centres Educatius Municipals 0-3[ pdf 199 Kb ]29/04/2011
Reglament de la Caixa Municipal de dipòsits[ pdf 1,1 Mb ]14/12/2010
Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l'àmbit territorial de Castelldefels local13/09/2010
Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Castelldefels21/07/2010
Reglament per a l'ús de la Llengua Catalana a l'Ajuntament de Castelldefels12/07/2007
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals01/01/2007
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Castelldefels i els Organismes Autònoms que en depenen30/03/2006
Reglament de Participació Ciutadana06/03/2003
Reglament del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Castelldefels06/03/2003
Reglament dels Consells Territorials de l'Ajuntament de Castelldefels06/03/2003
Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats i Instal·lacions de Radiocomunicació07/11/2002
Reglament General dels Consells Sectorials de l'Ajuntament de Castelldefels17/07/2002
Ordenança Municipal Reguladora de la Senyalització específica a la Via Pública, per a Hotels, Restaurants, Bars Musicals i Apartaments Turístics10/06/2002
Ordenança Municipal sobre Tinença d'Animals07/02/2002
Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Castelldefels20/01/1998
Ordenança de Convivència Ciutadana07/10/1989
Ordenança de Neteja07/10/1989
Ordenança Municipal de Protecció dels Espais Verds i del Paisatge Urbà07/10/1989
Ordenança Reguladora del Consum, la Utilització i l'Abocament de les Aigües07/10/1989
Ordenança sobre Protecció de l'Atmosfera07/10/1989
Reglament de Règim Interior del Cementiri Municipal (en castellà)[ pdf 753 Kb ]27/08/1965
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50