Programes i activitats

XII EDICIÓ DEL CONCURS DE CURTS D'IGUALTAT I USOS DEL TEMPS "NODAIGUAL" 2022

PER A JOVES DE 14 A 18 ANYS QUE ESTUDIÏN O VISQUIN A CASTELLDEFELS

 

1. PARTICIPANTS

Joves de 14 a 18 anys que estudiïn o visquin a Castelldefels.

 

2. OBJECTE DEL CONCURS

OBJECTIU

Desenvolupar la creativitat de la gent jove amb la finalitat de fomentar la presa de consciència de les desigualtats de gènere que es produeixen en els diversos àmbits de la societat. S'especifiquen les següents temàtiques: discriminació per raó de sexe i/o gènere, rols i estereotips de gènere a l'aula; art, història de les dones i feminismes; publicitat sexista; llenguatge sexista; usos del temps; relacions abusives entre joves; i diversitat de gènere (identitat i expressió de gènere, i orientació sexual).

QUÈ ES VALORARÀ?

La identificació de les causes i situacions de desigualtats de gènere en qualsevol dels àmbits descrits al punt anterior, la mostra de solucions col·lectives o individuals a les discriminacions vinculades a les temàtiques proposades anteriorment.

 

Convocatòria 2022: https://bop.diba.cat/anunci/3184099/convocatoria-de-la-xii-edicio-dels-premis-de-curts-d-igualtat-i-usos-del-temps-nodaigual-per-a-l-any-2022-ajuntament-de-castelldefels

 

3. INSCRIPCIÓ

Sense perjudici de presentar la documentació i el material audiovisual per qualsevol de les vies que estableix la legislació 39/2015 de l'1 d' Octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions, les sol·licituds de participació es presentaran per via telemàtica emplenant el formulari en línia que es troba a:

https://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=913

TERMINI D'INSCRIPCIÓ

De l'1 de febrer fins a les 14 hores del dia 4 de març de 2022.  

 

 

4. CONDICIONS TÈCNIQUES

 • La durada màxima serà de 4 minuts.
 • Els formats dels vídeos admesos són: mpg, avi, mp4 o wmv.
 • L'autoria dels curts presentats apareixerà al final.
 • Les obres han de ser inèdites.
 • La temàtica ha de girar entorn dels punts especificats a l'apartat objecte del concurs.
 • L'autoria del curt pot ser individual o col·lectiva.
 • Les obres que es presentin en un altre idioma que no sigui el català o el castellà hauran d'estar subtitulades.

NOTA: Per a la tramitació de lasol·licitud de participació tant per via telemàtica com per qualsevol altra de les vies previstes a la legislació vigent es facilitarà l'adreça URL de l'arxiuper a la seva descàrrega o visualització. En cap cas, l'adreça facilitada, que s'incorporarà al formulari d'inscripció, ha de possibilitar la descàrrega o la visualització del curt per persones alienes a l'organització del concurs.

 

5. PREMIS
• Primer premi: 400 euros i diploma
NOTA:Els premis superiors a 300€ estan subjectes a retenció de IRPF per ganàncies patrimonials.
• Segon premi: 300 euros i diploma
• Tercer premi: 200 euros i diploma
• Mencions especials (si així ho acorda el jurat): diploma acreditatiu
• Diploma a totes les persones participants

CENTRES EDUCATIUS (*)
• Premi a la participació: 200 euros i diploma de reconeixement al centre educatiu, sempre que el centre sigui de Castelldefels, en el qual ha participat més alumnat en el concurs.
• Premi a la millor presentació: 200 euros i diploma de reconeixement al centre educatiu, sempre que el centre sigui de Castelldefels,  al qual pertany l'alumne o l'alumna que ha obtingut el primer premi.

 

6. DRETS I REDIFUSIÓ

Els curts presentats no podran tenir compromesos els drets d'edició ni de difusió, ni hauran estat presentats a cap certamen que pogués comprometre aquests drets.

 

7. EL JURAT

Presidència del jurat:

 • Regidora de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, o la persona en qui delegui.

Vocals:

 • Un/a representant de cada centre educatiu de secundària de  Castelldefels.
 • Un/a representant de la Coordinadora d'AMPA.
 • Una representant del Consell Municipal de les Dones.
 • Un/a representant d'una associació de l'àmbit de Joventut.
 • Un/a representant de la Comissió del Seguiment del Circuit de Violència de Gènere.
 • Una tècnica de l'Àrea de Polítiques  d'Igualtat de l'Ajuntament.
 • Un/a tècnic/a de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament.
 • Un/a tècnic/a de l'Àrea de Comunicació i Imatge de l'Ajuntament.
 • Un/a tècnic/a de l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament.
 • Un/a tècnic/a de l'Àrea de Joventut.

 

El jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases, i pot declarar fins i tot deserts alguns dels premis.

 

Més informació:

 

Ajuntament de Castelldefels

Espai Montserrat Roig - Àrea d'Igualtat

C. Església, 117

igualtat@castelldefels.org

Tel. 667 871 709 o 93 665 11 50 ext. 504

 

Amb el suport de la Diputació de Barcelona.

 

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50