GENEREM CULTURA DE BENVINGUDA!

Adreçat a: Alumnat dels cursos de 3r i 4t d'ESO

Calendari: Preparació durant 1r trimestre del curs escolar 2020-2021 i Execució durant el 2n trimestre

Lloc de realització: Centre escolar/Institut

Durada: 20 sessions d'una hora (total 20 h)

Organització:

Per diagnosticar la necessitat social, considerem que és important que siguin els alumnes els que investiguin la problemàtica, extreguin les dades, treguin conclusions, i després facin una posada en comú amb Refugees Welcome per unificar informació i realitzar el diagnòstic de forma conjunta. 

En aquesta posada en comú s'hauran de definir de forma conjunta els diferents punts:

  • Elaborar un diagnòstic de la situació o problema sobre el qual treballarem, desenvoluparem el projecte. 

  • Contestar a les preguntes claus: què, perquè, per a qui, quan, amb qui. 

  • Quins objectius i resultats del servei ens plantegem aconseguir. 

  • El compromís individual que cadascú tindrà dins del projecte grupal.

  • Quin nom li donarem al projecte.

  • Com serà l'organització del grup (per equips, comissions, etc.) i quines seran les responsabilitats individuals. 

  • Quin calendari de treball ens marcarem per anar complint el treball en els terminis marcats. 

  • De quina manera podrem anar avaluant el treball que estem realitzant durant el desenvolupament del projecte: com avaluarem els aprenentatges adquirits…

  • Com podrem fer correccions i fer readaptacions del projecte si ens sorgeixen imprevistos. 

Metodologia i adaptació a la situació COVID-19: A causa de la situació actual i les restriccions sanitaries, i possibles alteracions en el curs escolar, en el cas de que no es pogués fer l'activitat de forma presencial, les sessions es faran de forma virtual: una primera i segona sessió conjunta amb tot l'alumnat per presentar el projecte de RW a Castelldefels, decidir l'eix temàtic i fer la divisió dels grups, i la resta de sessions es faran per grups reduïts/equips de treball, sempre acompanyats per una de les tècniques o voluntariat de RW.

Recursos materials necessaris: ordinadors o tablets.

Responsable municipal: Departament de Nova Ciutadania i Interculturalitat de l'Ajuntament de Castelldefels

Realitzat per: Refugees Welcome Catalunya

Persona de Contacte: Cynthia Delgado

Inscripció: nova.ciutadania@castelldefels.org


Descripció:

El nostre projecte es podria ubicar dins del servei comunitari, que els alumnes de 3r i 4t d'ESO han de dur a terme en un dels dos cursos acadèmics i que forma part de la programació curricular d'una o diverses matèries, ja que és una acció educativa que té com a objectiu garantir que els estudiants experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic. Es desenvoluparia dins de projectes d'educació intercultural, i més concretament, dins de processos migratoris d'acollida de joves nouvinguts.

Objectius:

- Promoure una Cultura de Benvinguda als joves, ja que creiem que l'hospitalitat horitzontal és la millor manera de facilitar la inclusió social de les persones que sol·liciten protecció internacional al nostre país i que contribueix a poder anar superant la dimensió de vulnerabilitat de les persones refugiades y migradas, creant espais segurs que afavoreixen l'expressió del potencial personal, la participació en la comunitat i un major benestar.

- Potenciar el desenvolupament de l'autoestima i confiança en si mateix per esdevenir un ciutadà o ciutadana responsable.

- Ajudar a l'alumnat a expressar-se, comunicar-se, percebre, representar, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món artístic i de la cultura.

- Acompanyar a comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció d'una ciutadania responsable a dins i fora dels centres educatius, mantenint una actitud constructiva, solidaria i responsable, davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50