Sol·licitud de modificació de dades a la Guia de la Ciutat

Modifiqui només les dades que consideri incorrectes
Un cop verificada la informació serà incorporada a la nostra base de dades i es mostrarà a la Guia Ciutat de la web municipal.

Dades de l'empresa o equipament *

Població *      
   
NOTA: No s'admeten imatges molt verticals ni molt apaisades.

Totes les dades facilitades seran d’ús exclusiu de l’ajuntament i seran tractades d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50