Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'ajuntament de Castelldefels aprova una moció sobre polítiques locals de Consum

Última modificació:

El Ple municipal de l'ajuntament de Castelldefels celebrat ahir va aprovar per unanimitat una moció presentada per la regidoria de Serveis Socials i Consumsobre la necessitat d'impulsar un conjunt de millores en les polìtiques locals de consum sota la denominació de Declaració de Castelldefels. Aquesta iniciativa neix arran la celebració de la X Trobada de Serveis de Consum i la commemoració del 20é aniversari de la posada en marxa de les OMIC. Aquest esdeveniment va tenir lloc el passat 27 de novembre a Castelldefels. Entre d'altres mesures aquesta moció proposa la potenciació de la formació de la ciutadania, de manera que la població sigui coneixedora i estigui ben informada; crear una major consciència política per tal que es faci un esforç perquè l'àmbit de consum es vegi reflectit en els pressupostos municipals; donar més suport als serveis locals de consum, primer esglaó de l'atenció a la ciutadania, i desenvolupar i implementar polítiques de consum. Per això cal reforçar els recursos humans i tecnològics de les OMIC-tant pel que fa a la informació com a la mediació-, formar al personal de les OMIC i potenciar la figura de l'informador; potenciar les actuacions preventives detinades a la defensa dels drets dels consumidor, especialment, la informació, l'educació i la inspecció. Creació de les xarxes d'alertes de consum L'ajuntament considera prioritari en aquest sentit, promoure actituds de consum responsable en el funcionament de les administracions locals; aconseguir que s'acompleixi i es doti, a tots els nivells educatius, l'eix transversal de consum de manera que doni elements per analitzar el model de consum i fomenti actituds de consum responsable; promoure l'autoevaluació i l'establiment de codis de conducta especialment amb les empreses i sectors empresarials més conflictius i/o novedosos; millorar la coordinació entre els propis serveis municipals, així com a nivell interadministratiu, pel que fa a temes específics de consum així com la creació i consolidació d'una veritable xarxa d'alertes de consum. Pacte pel consum La moció insta aixímateix a impulsar el sistema arbitral com a eina per a la solució de conflictes de consum, promovent l'adhesió dels diferents agents econòmics ( comerços, empreses i professionals) i fomentar la participación ciutadana i la participació d'organitzacions de consumidors, generant la seva implicació a foros i consells locals de consum. Per últim, l'ajuntament aposta per la signatura d'un pacte de consum amb les diferents administracions i agents socials que permeti clarificar i eixamplar les competències de les administracions locals en matèria de defensa del consumidor, els àmbits d'actuació, les responsabilitats i el finançament.