Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Discurs d'Investidurad'Antonio Padilla, alcalde de Castelldefels (2)

Última modificació:

./.. Aquest model de ciutat cohesionada i que situa les persones en el centre de l¿acció política és el millor punt de partida per aprofitar les oportunitats que tenim per endavant. Unes oportunitats que en part venen donades per aquest veí prestigiós que tenim: la Universitat. La seva implantació ha fet de Castelldefels un dels principals centres productors de coneixement. Hem de col·laborar activament amb aquest veí. No podem deixar escapar el tren de la Societat del Coneixement i menys quan tenim una de les estacions aquí mateix. És clar que també tenim altres veíns. Un d¿ells és un veí que, per dir-ho d¿alguna manera, ha anat una mica a la seva des que es va instal·lar entre nosaltres. No acostuma a venir a les reunions d¿escala. És el Canal Olímpic de Piragüisme. Però vull compartir amb vostès la meva seriosa esperança que ben aviat el Canal Olímpic s¿obrirà a la gent de Castelldefels. És una instal·lació esportiva de primer ordre que no pot restar d¿esquenes al municipi. I el repte d¿aprofitar les oportunitats que se¿ns presenten en l¿horitzó també passa per la diversificació econòmica. L¿economia local és una cadira que ens ha de permetre estar còmodes i com a qualsevol cadira no pot sustentar-se en una o dues potes. Castelldefels ha estat tradicionalment una ciutat de serveis, amb preponderància del turisme i el comerç. Tot mantenint el suport a aquests sectors com a estandarts de la nostra activitat econòmica, aquesta s¿ha de diversificar per estar en condicions òptimes. La bona situació geogràfica de Castelldefels, acompanyada de bones comunicacions i l¿esforç públic i privat, fan de la nostra ciutat una ciutat amb una gran projecció econòmica. Les tendències, a més, ens acompanyen. El creixement de Barcelona i el seu entorn metropolità i la millora de les connexions, han fet que els punts de centralitat econòmica hagin de ser necessàriament diversos. Castelldefels ha de ser un d¿aquests punts i n¿hem d¿aprofitar qualsevol oportunitat. Hem de continuar propiciant la connexió entre el món de la indústria, l¿empresa, el comerç i la universitat. Hem de continuar adequant els nous espais de serveis. Hem de fomentar entre la gent i les empreses el coneixement de les noves tecnologies. I també com a eina de progrés econòmic, hem d¿apostar decididament per dinamitzar la platja. Potenciar aquesta llarga llengua de sorra i aigua que és el nostre litoral i que és la millor tarja de visita de Castelldefels. El motor d¿aquesta dinamització ha de ser la prolongació del Passeig Marítim. Ara, hem de fer que aquest passeig per a les persones, integrat en l¿entorn i escenari lúdic dels nostres ciutadans i els nostres visitants, s¿estengui de banda a banda. Ja tenim el projecte i ara hem de vetllar perquè l¿Administració central l¿executi amb tota la celeritat possible. Aquests són els pinzells que necessitem per pintar el quadre del futur de Castelldefels. Però tenim la quantitat de pintura que tenim i n¿hem de treure el màxim profit possible. L¿Ajuntament té un elevat deute, situació justíficada per les inversions en les grans obres que s¿han dut i s¿estan duent a terme. I te encara moltes obligacions que complir. Caldrà, així, prendre la bandera de la racionalitat i l¿eficiència. Un esforç de contenció en la despesa que no ha d¿afectar a la qualitat dels serveis que dóna l¿Ajuntament. Ben al contrari, continuarem invertint en la formació del personal i en la millora de la qualitat dels serveis municipals. Pero si bien los recursos económicos son limitados, tenemos en cambio un gran capital humano. Las personas constituyen el gran tesoro de esta ciudad. Tenemos una sociedad dinámica y activa, como lo prueba nuestro rico tejido asociativo. La gente de Castelldefels, además, no ha quedado al margen de una nueva tendencia que se abre paso en las sociedades avanzadas: el retorno al interés por la cosa pública. Cuando alguien dfictaminó el final de las ideologías, pocos sospechaban que lo que tendríafinal sería la doctrina Thatcheriana de que la sociedad no existe. La sociedad existe y está más viva que nunca. La gente reclama su derecho a ser escuchada y a participar. Y por eso, y también por convicción, hemos de ir abriendo las puertas que comunican la democracia representativa con la democracia participativa. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno será la creación de una concejalía de Participación ciudadana. Esta concejalía tendrá que impulsar las herramientas que desarrollen el Reglamento de Participación Ciudadana ya aprobado. Y una vez colocadas las sillas de la participación habrá que ocuparlas. Será necesaria la participación de ciudadanos y entidades para llenarlas de contenido. Y sé que podremos contar con ello para avanzar por este camino lleno de futuro que Castelldefels tiene delante. Como decía el filósofo Schopenhauer ¿no hay viento favorable para quien no sabe a que puerto se dirige¿. Y nosotros hemos de tener claro que nos dirigimos al puerto del progreso, la solidaridad y la participación. Els vents favorables per arribar a aquest port, només els podrem aprofitar treballant entre tots. I es amb això que confio. Es amb tots vosaltres que confio. Moltes gràcies.