Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament i l'Institut de Ciències Fotòniques signen un conveni de col.laboració

Aquest acord es traduirà en l'impuls d'activitats de formació, investigació i difusió en l'ámbit d'aquesta disciplina científica

Última modificació:

És finalitat de l'Institut de Ciències Fotòniques l'impuls de la docència en el seu més ampli ventall d'incidència incloent les tecnologies de la informació i les comunicacions, la optoelectrònica i les nanotecnologies òptiques, les biotecnologies i les ciències de la salut i de la vida, les ciències i tecnologies òptiques d'informació quàntica, els làsers i els sistemes làsers i les tecnologies fotòniques industrials, així com la promoció de la investigació multidisciplinar, a fi d'aglutinar una massa crítica suficient dedicada a la investigació en un ampli espectre de ciències i tecnologies fotòniques que permeti la transferència eficient de coneixements i d'aplicacions entre els investigadors i els sectors empresarials amb l'organització de col.laboracions i trobades científiques nacionals e internacionals en el seu àmbit de recerca. L'ajuntament de Castelldefels, manifesta mitjançant la signatura d'aquest conveni el seu interés en la promoció, difusió i desenvolupament de la societat de la informació i del coneixement, així com de les noves tecnologies de la informació i comunicació, i en tractar d'apropar tots els ciutadans als beneficis que es deriven del progrés científic, en qualsevol de les seves branques. Activitats que es concretaran en els propers mesos Com a característica d'aquesta col.laboració l'ICFO ofereix a l'ajuntament de Castelldefels col.laborar en diferents activitats com la participació d'investigadors a taules rodones, conferències , etc que organitzi l'ajuntament, per intervenir amb la seva experiència i formació; organitzar anualment sessions de portes obertes per als centres educatius, per donar a conèixer la fotònica entre els estudiants; participar en aquells esdeveniments científics i tecnològics de l'àmbit de la fotònica, organitzats per l'ajuntament. Així mateix l'ICFO es compromet a estudiar la concessió de beques a aquelles persones veïnes de Castelldefels, interessades en participar en cursos i seminaris gestionats e impartits per l'CFO, oferir assessorament en formació permanent en l'àmbit de la fotònica i col.laborar amb les entitats locals en els seus programes d'activitats. Per la seva banda, l'ajuntament de Castelldefels, per tal de recolzar la posada en marxa de l'ICFO en el Parc Mediterrani de la Tecnologia, portarà a terme les gestions que es trobin al seu abast per tal de facilitar les tasques d'acabament de la construcció de l'edifici i el funcionament de l'activitat de l'ICFO a Castelldefels. Per tal de coordinar el desenvolupament de les actuacions objecte d'aquest conveni es crea una comissió mixta de seguiment formada per un representant de cadascuna de les parts nomenades a tal efecte. L'ICFO està construint els seus edificis al Parc Mediterrani de la Tecnologia, a Castelldefels i té previst la seva finalització i trasllat definitiu per a l'any 2005.