Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Resolucions aprovades al passat Ple Municipal de l'Ajuntament Castelldefels

L'ordre del dia de la sessió plenària ordinària va constar d'11 punts • El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Ràdio Castelldefels, que es pot escoltar a través de la 98.0 FM o a www.radiocastelldefels.org

Última modificació:

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels va acollir el passat 29 de maig, la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l'habitual aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior i el despatx oficial de les comunicacions rebudes, el Ple va abordar 6 punts més:

• Aprovació de la proposta de les festes locals per a l'any 2015

Punt aprovat pel Ple de l'Ajuntament, per unanimitat.

• Sol·licitud de compatibilitat de les funcions de caporal de la Policia Local d'aquest Ajuntament amb les activitats de criminòleg en l'àmbit privat

Punt aprovat pel Ple de l'Ajuntament per dotze vots a favor emesos pels regidors i les regidores dels grups municipals PP, AVVIC, el regidor de CiU David Grau i el regidor no adscrit senyor Santiago Barona i dotze abstencions emeses pels grups municipals PSC-PM, ICV-EUiA-E, el  regidor de CiU Francisco Javier Amate Paz i la regidora no adscrita Anna Maria Pérez.

• Aprovació de modificació de crèdits al Pressupost Municipal prorrogat per a l'exercici de 2014

Punt aprovat pel Ple de l'Ajuntament, per vint-i-tres vots a favor emesos pels regidors i les regidores dels grups municipals PP, PSC-PM, ICV-EUiA-E, AVVIC, CiU i el regidor no adscrit Santiago Barona i un vot en contra de la regidora no adscrita Anna Maria Pérez.

• Proposta relativa a l'execució del Pla de Correcció del Desequilibri Financer de la societat municipal Castelldefels Projeccions SA, aprovat per la seva junta general en sessió extraordinària celebrada el dia 27 de febrer de 2014

Punt aprovat Ple de l'Ajuntament, per vint vots a favor emesos pels regidors i les regidores dels grups municipals PP, PSC-PM, AVVIC, CiU i el regidor no adscrit Santiago Barona, tres abstencions emeses pel grup municipal ICV-EUiA-E i un vot en contra de la regidora no adscrita Anna Maria Pérez.

• Proposta del regidor delegat de Medi Ambient per la qual es ratifica la “Declaració de Vilanova per l'adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral”

Punt aprovat pel Ple de l'Ajuntament, per unanimitat.

• Aprovació del Programa Municipal d'Adaptació al Canvi Climàtic de Castelldefels.

Punt aprovat pel Ple de l'Ajuntament per setze vots a favor emesos pels regidors i les regidores dels grups municipals PP, ICV-EUiA-E, AVVIC, CiU i el regidor no adscrit Santiago Barona i vuit abstencions emeses pel grup municipal PSC-PM i la regidora no adscrita Anna Maria Pérez

A continuació, després de l'habitual control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern, es procedirà a les mocions dels Grups Municipals, en aquest cas:

• Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-E relativa a la reclassificació professional (C1) dels agents i caporals del cos de la Policia Local de l'Ajuntament de Castelldefels

Moció aprovada per unanimitat

• Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-E relativa a l'avançament de l'edat de jubilació dels membres del cos de la Policia Local

Moció aprovada per unanimitat

• Moció presentada pels grups municipals PSC-PM i ICV-EUiA-E en defensa del servei d'intervenció especialitzada en la violència masclista del Baix Llobregat

Moció aprovada per unanimitat

Finalment, el Ple va abordar els Assumptes d'Urgència:

• Resolució sancionadora a Valoriza Servicios Medioambientales SA per la comissió d'una infracció de caràcter lleu en matèria contractual

Aprovada pel Ple de l'Ajuntament per dotze vots a favor emesos pels regidors i les regidores dels grups municipals PP, AVVIC, el regidor de CiU David Grau i el regidor no adscrit Santiago Barona i dotze abstencions emeses pels grups municipals PSC-PM, ICV-EUiA-E, el  regidor de CiU Francisco Javier Amate i la regidora no adscrita Anna Maria Pérez.

Com és habitual, el Ple va concloure amb el torn de Precs i Preguntes.